Yayın İlkeleri

Yazım Kuralları

Metin kısmı oluştururken 10,5 punto (dipnotlarda 9,5 punto) (PC ve Macintosh) yazım fontu kullanılmalıdır. Çalışma içerisinde yer alan tüm karakterler için IFAO-Grec Unicode yazım fontu kullanılmalıdır. Dipnotlar her bir sayfanın alt kısmında, makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlenecek biçimde belirtilmelidir. Makalelerde kullanılacak olan tüm resim, çizim ve harita gibi görsel veriler makale içerisinde ya da makale sonunda numaralandırılmaları süreklilik arz edecek şekilde verilmelidir. 

Antik Yazarların ve eserlerinin kısaltmaları için: Der Neue Pauly;
Süreli Yayın kısaltmaları için: L'Année Philologique ve CLAROS (http://www.dge.filol.csic.es/claros/cnc/2cnc3.htm);
Yazıt Corpusları için: Diccionario Griego-Español Project (http://dge.cchs.csic.es/lst/2lst3.htm);
Papyri için: Duke Papyrus Archive (http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html)

kullanılmalıdır.

Makale Gönderimi

  • Gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış (basılı veya epub olarak), farklı bir dergi veya kitaba gönderilmemiş ve yayın süreci içerisinde değerlendirilmiyor olmalıdır. Görsellerin ise *.jpeg veya *.tiff formatında, çözünürlüğünün 300 dpi’dan az olmaması ve metin dosyasından ayrı olarak gönderilmesi gerekmektedir.
  • Makalenin başında, 100 ila 200 kelime arasında ve makle dilinde kaleme alınmış bir abstract yer almalıdır. Abstract'ın sonuna ayrıca 4 ila 6 arasında keywords eklenmelidir. Her makalenin sonunda (Kısaltılmış Kaynakça'dan sonra) ayrıca Türkçe Öz ve 4 ila 6 arasında Anahtar Sözcük yer almalıdır. Ne var ki bu kural Türkçe bilmeyen yazarlar için geçerli değildir ve bu yazarların makalelerinin Türkçe Öz kısmı derginin çeviri bürosu tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden makaleye eklenmektedir. 
  • Gönderi formunda yazarın adı, soyadı, akademik unvanı, kurumu, yazışma ve e-posta adresleri, telefon ve ORCID numarası (yeni ORCID hesabı için ORCID'in resmi web sayfasını ziyaret edin) belirtilmelidir. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK işbirliği ile yapılan çalışmalar kapsamında, bilim insanı ve akademisyenlerin çalışmalarındaki isim veya kurum benzerliklerinden kaynaklanan sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.
  • Metinde kullanılan kaynaklar; “[Soyad] [yıl], [sayfa(lar)] [(varsa lev./fig. no.)]” şeklinde kısaltma olarak verilmelidir.
  • Kısaltımış Kaynakça'da yazar(lar)ın ve yayının ismi ile baskı yerini de içeren yayın künyesi makalenin yazıldığı dilde verilmelidir.
  • Makale içerisinde bulunan ara başlıklarda küçük harf kullanılmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır.
  • Dipnot ve Kısaltılmış Kaynakça bölümünde bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıfta bulunulacaksa yıldan sonra alfabenin başlangıç harfinden başlamak kaydıyla (a, b, c vb.) küçük harf eklenmelidir.
  • Makalelerde yüzyıl belirtilirken MS X. yüzyıla kadar olan tarihlerde Roma rakamları (MÖ IV. yüzyıl gibi), MS X. yüzyıldan sonra ise Arap rakamları kullanılmalıdır (MS 14. yüzyıl gibi).
  • Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, editörlerin önerileri doğrultusunda ve editörler tarafından seçilen en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç yazara başvuru tarihini takip eden iki ay içerisinde bildirilmektedir.
  • PHILIA'da yayınlanan herhangi bir makalede ortaya konan fikir(ler) ve içerik PHILIA dergisinin değil, yazarın sorumluluğundadır.

 Atıf Yöntemleri

1. Monografiler (Tek ya da İki Yazarlı)

Dipnotta:            [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)]; [Soyad] – [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)].

1 Boatwright 2000, 96; Cook – Dupont 1998, 42–45.

Kaynakçada:      [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [Başlık], [Basım Yeri] [yıl]; [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad] – [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [Başlık], [Basım Yeri] [yıl].

T. Boatwright, Hadrian an the Cities of the Roman Empire, Princeton 2000.

M. Cook – P. Dupont, East Greek Pottery, London – New York 1998.

2. Dergide Makaleler (Tek ya da İki Yazarlı)

Dipnotta:            [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)]; [Soyad] – [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)].

1 Kantor 2011, 157; Adak – Kadıoğlu 2017, 32–34.

Kaynakçada:      [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [Başlık], [Dergi kısaltması*] [sayı], [yıl], [sayfa aralığı]; [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad] – [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [Başlık], [Dergi kısaltması] [sayı], [yıl], [sayfa aralığı].

Adak – M. Kadıoğlu, Die Steinbrüche von Teos und «Marmor Luculleum», Philia 3, 2017, 1–43.

Kantor, Procuratorial Jurisdiction in the Lex Portorii Asiae, ZPE 179, 2011, 155–158.

3. Makalede Numaralı Öğelere Atıf

Metin içinde veya dipnotta:     [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)] [“no”]. [No].

1 Adak et al 2015, 98–100  no. 7.

Kaynakçada:      Dergide Makale formatındadır.

Adak – E. N. Akdoğu-Arca – M. Oktan, Neue Inschriften aus Side, Philia 1, 2015, 89–122.

* Dergi Kısaltmalar L'Année Philologique ve CLAROS (http://www.dge.filol.csic.es/claros/cnc/2cnc3.htm) esas alınarak yapılmalıdır.

4. Editörlü Kitaplarda Makale/Bölüm (Tek ya da İki Yazarlı)

Dipnotta:           [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)]; [Soyad] – [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)].

1 Davidson 2006, 36–40; Speidel 2008, 53;  Mitchell – Vandeput 2013, 111.

Kaynakçada:     [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [Başlık], [“in”]: [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [“(ed(s).)”], [Başlık], [Basım Yeri] [yıl], [sayfa aralığı]; [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad] – [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [Başlık], [“in”]: [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [“(ed(s).)”], [Başlık], [Basım Yeri] [yıl], [sayfa aralığı].

Davidson, Revolutions in Human Time. Age-Class in Athens and the Greekness of Greek Revolution, in: S. Goldhill – R. Osborne (eds.), Rethinking Revolutions through Ancient Greece, Cambridge 2006, 29–67.

Mitchell – L. Vandeput, Sagalassos and the Pisidia Survey Project: In Search of Pisidia’s History, in: J. Poblome (ed.), Exempli gratia. Sagalassos, Marc Waelkens and Interdisciplinary Archaeology, Leuven 2013, 97–118.

A. Speidel, Kappadokien. Vom Königreich zur Provinz, in: I. Piso (ed.), Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung, Cluj-Napoca 2008, 51–64.

5. İkiden Fazla Yazarlı Çalışmalar (Monografiler, Dergide Makale, Editörlü Kitaplarda Makale/Bölüm)

Dipnotta:           [Soyad] [et al.] [yıl], [sayfa(lar)].

 1 Blümel et al. 2009, 159; Strocka et al. 2012, 49–56; Şahin et al. 1983, 42–46.

Kaynakçada:      Makale için: [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad] – [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad] – [Önad İlk Harf(ler)]. [Başlık], [Dergi kısaltması] [sayı], [yıl], [sayfa aralığı];

Monografiler için: [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad] – [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad] – [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [Başlık], [Basım Yeri] [yıl].

Blümel – C. Habict – T.C.Brennan, Ehrren für Cn. Domitius Calvinus in Nysa, ZPE 169, 2009, 157–161.

M. Strocka – S. Hoffmann – G. Hiesel, Die Bibliothek von Nysa am Mäander. Forschungen in Nysa am Mäander II, Darmstadt – Mainz 2012.

Şahin – M. A. Işın – M. K. Can, Acht Meilensteine aus Libyssa, EpigrAnat 1, 1983, 41–55.

6. Antik Yazarlar

Metin içinde veya dipnotta eserin kendi düzenine göre verilir:

[Yazar kısaltması*]. [varsa eser kısaltması*]. [kit. no], [böl. no], [prg. no], [sat. no].

Strab. 14,31,3; Plin. epist. 10,39; Cic. Verr. 1,31,3.

Kaynakçada:      Metin kritiği gerektirmedikçe antik yazarlar kaynakçada gösterilmeyecektir!

* Antik kaynaklara ilişkin Yazar ve eser kısaltmaları Der Neue Pauly (DNP) esas alınarak yapılmalıdır.

7. Derlemeler (Corpora)

Metin içinde veya dipnotta Numaralı Öğeye Atıf:    [Corpus Kısaltması*] [Cilt] [No].

Metin içinde veya dipnotta Sayfaya Atıf:                  [Corpus Kısaltması*] [Cilt], [“s”]. [Sayfa].

eğer yazıta atıf ise: TAM II 51; INikaia 68;  IEryth. 51        

eğer sayfaya atıf ise:               TAM II, s. 51; INikaia, s. 66 (veya INikaia I, s. 66); IEryth. s. 51 (veya IEryth. I, s. 51)

Kaynakçada:      Çok bilinen yazıt korpusları kaynakçada verilmeyecektir.

* Yazıt derlemelerine (Corpora) ilişkin Corpus kısaltmaları Diccionario griego-español kapsamında hazırlanan liste (http://dge.cchs.csic.es/lst/2lst3.htm) esas alınarak yapılmalıdır.

Papyri için “Duke Papyrus Archive”’de (http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html) verilen kısaltmalar esas alınmalıdır.

8. Bir Seride Yayınlanmış Monografiler - Ek Yayınlar - Tezler (Doktora & Yüksek Lisans)

Dipnotta:            [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)].                      

1 Feissel 1983, 68; Marek – Adak 2016, 76 no. 82; Vitale 2012, 92; Strang 2007, 43–93.

Kaynakçada:      Duruma göre Monografi/Editörlü Kitap formatındadır. İlgili kaynağın sonuna “[(Seri Adı (kısaltması) / Ek Yayın (Supplement)] [No])]” ya da Tez ise “[(Unpubl. Diss.)]” şeklinde verilir.

Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du IIIe au Vie siècle, Paris 1983 (BCH Supplément VIII).

Chr. Marek – M. Adak, Epigraphische Forschungen in Bithynien, Paphlagonien, Galatien und Pontus, Istanbul 2016 (Philia Supplement 2).

Vitale, Eparchia und Koinon in Kleinasien von der ausgehenden Republik bis ins 3. Jh. n. Chr., Bonn 2012 (AMS 67).

R. Strang, The City of Dionysos: A Social and Historical Study of the Ionian City of Teos, Ann Arbor 2007 (Unpubl. Diss.).

9. Kitap Tanıtımları

Dipnotta:            [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)]     

1 Stauner 2015, 183

Kaynakçada:      [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [Başlık], [“by”] [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [Dergi kısaltması] [sayı], [yıl], [sayfa aralığı].

Stauner, Eine Wüstenstadt. Leben und Kultur in einer ägyptischen Oase im 4. Jahrhundert n. Chr., by. Roger S. Bagnall, Philia 1, 2015, 183–185.

10. Kongre - Sempozyum Yayınları

Dipnotta:            [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)]

1 Haensch 1997, 340;

Kaynakçada:      [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [Başlık], [“in”]: [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad] [(“ed(s).”)], [Kongre/Sempozyum Adı] [Yeri], [Tarihi], [Basım Yeri] [yıl], [sayfa aralığı].

Haensch, Zur Konventsordnung in Aegyptus und den übrigen Provinzen des römischen Reiches, in: B. Kramer (ed.), Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses Berlin, 13–19 August 1995, Vol. 1, Stuttgart 1997, 320–391.

11. Bir Yazarın Aynı Yıl içerisindeki Birden Fazla Eserine Atıf

Dipnotta:            [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)]     

1 Coşkun 2013a, 156; Coşkun 2013b, 82–86.

Kaynakçada:      İlgili eserin türüne göre Monografi, Editörlü Kitaplarda makale/bölüm, makale formatında verilir.

Coşkun, War der Galaterkönig Deiotaros ein Städtegründer? Neue Vorschläge zu einigen kleinasiatischen Toponymen auf Sin-/Syn-, Gephyra 10, 2013, 152–162.

Coşkun, Histoire par les noms in the Heartland of Galatia (3rd Century BC–AD 3rd Century, in: R. Parker (ed.), Personal Names in Ancient Anatolia, Oxford 2013, 79–106 (Proceedings of the British Academy 191).

12. Ansiklopedi Maddesi – Referans Yayınlar

Dipnotta:            [Soyad] [yıl], [sayfa(lar)]     

1 Ruge 1934, 545; Welwei 2002, 602.

Kaynakçada:      [Önad İlk Harf(ler)]. [Soyad], [“s.v.”] [Başlık], [“in”]: [Eser kısaltması] [Cilt], [yıl], [sayfa aralığı].

Ruge, s.v. Teos, RE V/A, 1934, 539–570.

K.-W. Welwei, s.v. Timuchos (τιμοῦχος), in: DNP 12/1, 2002, 602.

Kaynakça*

Makalenin metin kısmının bitiminde aynı sayfadan başlamak suretiyle Kaynakçaya yer verilmelidir. İngilizce yazılmış makalede “Abbreviated Literature”, Almanca yazılmış makalede “Abgekürzt zitierte Litertur” şeklinde başlık kullanılmalıdır.

* Yukarıda atıflara ilişkin verilen örneklerin kullanıldığı bir makale düşünüldüğünde kaynakça kısmı şu şekilde oluşturulmuş olmalıdır.

 


Kaynakça

Adak et al. 2015

M. Adak – E. N. Akdoğu-Arca – M. Oktan, Neue Inschriften aus Side, Philia 1, 2015, 89–122.

Adak – Kadıoğlu 2017

M. Adak – M. Kadıoğlu, Die Steinbrüche von Teos und «Marmor Luculleum», Philia 3, 2017, 1–43.

Blümel et al. 2009

W. Blümel – C. Habict – T.C.Brennan, Ehrren für Cn. Domitius Calvinus in Nysa, ZPE 169, 2009, 157–161.

Boatwright 2000

M. T. Boatwright, Hadrian and the Cities of the Roman Empire, Princeton 2000.

Cook – Dupont 1998

R. M. Cook – P. Dupont, East Greek Pottery, London – New York 1998.

Coşkun 2013a

A. Coşkun, War der Galaterkönig Deiotaros ein Städtegründer? Neue Vorschläge zu einigen kleinasiatischen Toponymen auf Sin-/Syn-, Gephyra 10, 2013, 152–162.

Coşkun 2013b

A. Coşkun, Histoire par les noms in the Heartland of Galatia (3rd Century BC–AD 3rd Century, in: R. Parker (ed.), Personal Names in Ancient Anatolia, Oxford 2013, 79–106 (Proceedings of the British Academy 191).

Davidson 2006

J. Davidson, Revolutions in Human Time. Age-Class in Athens and the Greekness of Greek Revolution, in: S. Goldgill – R. Osborne (eds.), Rethinking Revolutions through Ancient Greece, Cambridge 2006, 29–67.

Feissel 1983

D. Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du IIIe au Vie siècle, Paris 1983 (BCH Supplément VIII).

Haensch 1997

R. Haensch, Zur Konventsordnung in Aegyptus und den übrigen Provinzen des römischen Reiches, in: B. Kramer (ed.), Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses Berlin, 13–19 August 1995, Vol. 1, Stuttgart 1997, 320–391.

Kantor 2011

G. Kantor, Procuratorial Jurisdiction in the Lex Portorii Asiae, ZPE 179, 2011, 155–158.

Marek – Adak 2016

Chr. Marek – M. Adak, Epigraphische Forschungen in Bithynien, Paphlagonien, Galatien und Pontus, Istanbul 2016 (Philia Supplement 2).

Mitchell – Vandeput 2013

S. Mitchell – L. Vandeput, Sagalassos and the Pisidia Survey Project: In Search of Pisidia’s History, in: J. Poblome (ed.), Exempli gratia. Sagalassos, Marc Waelkens and Interdisciplinary Archaeology, Leuven 2013, 97–118.

Ruge 1934

W. Ruge, s.v. Teos, in: RE V/A, 1934, 539–570.

Speidel 2008

M. A. Speidel, Kappadokien. Vom Königreich zur Provinz, in: I. Piso (ed.), Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung, Cluj-Napoca 2008, 51–64.

Strang 2007

J. R. Strang, The City of Dionysos: A Social and Historical Study of the Ionian City of Teos, Ann Arbor 2007 (Unpubl. Diss.).

Stauner 2015

K. Stauner, Eine Wüstenstadt. Leben und Kultur in einer ägyptischen Oase im 4. Jahrhundert n. Chr., by. Roger S. Bagnall, Philia 1, 2015, 183–185.

Strocka et al. 2012

W. M. Strocka – S. Hoffmann – G. Hiesel, Die Bibliothek von Nysa am Mäander. Forschungen in Nysa am Mäander II, Darmstadt – Mainz 2012.

Şahin et al. 1983

S. Şahin – M. A. Işın – M. K. Can, Acht Meilensteine aus Libyssa, EpigrAnat 1, 1983, 41–55.

Welwei 2002

K.-W. Welwei, s.v. Timuchos (τιμοῦχος), in: DNP 12/1, 2002, 602.

Vitale 2012

M. Vitale, Eparchia und Koinon in Kleinasien von der ausgehenden Republik bis ins 3. Jh. n. Chr., Bonn 2012 (AMS 67).

 Tavsiye Edilen Diğer Kısaltmalar

Anm.

Anmerkung

Fig(s).

Figür(ler)

Pl.

Plate

arş.

arşiv

fn.

footnote

S.

Seite

B.

Breite

Gen.

Genişlik

s.

siehe

bes.

besonders

haz.

hazırlayan

Stoich.

Stoichedon

Bh.

Buchstabenhöhe

H.

Height / Höhe

suppl.

supplement

bkz.

bakınız

Har.

Harita

s.v.

sub voce

Boust.

Boustrophedon

Hg(g).

Herausgeber

T.

Tiefe

ca.

circa

Hrsg(g).

Herausgeber

Tab.

Tablo / Table

Cat.

Catalogue

i.a.

inter alia

Taf.

Tafel

cf.

confer

i.e.

id est

trans. by

translated by

cen.

century

Jh.

Jahrhundert

u.a.

unter anderem

çev.

çeviren

Kat.

Katalog

W.

Width

D.

Depth

Koll.

Koleksiyon

vb.

ve benzeri

Der.

Derinlik

krş.

karşılaştırınız

v.d.

ve diğerleri

Diss.

Dissertation

LH.

Letter Height

vd.

ve devamı

dn.

dipnot

l(l).

line(s)

vgl.

vergleiche

ed. pr.

editio princeps

Lev.

Levha

vol(s).     

volume(s)

ed(s).

editör(s) / editör(ler)

n.

note

yak.

yaklaşık

Env.

Envanter

no(s).

number(s) / numara(lar)

Yük.

Yükseklik

et al.

et alii

Nr.

Nummer

z. B.

zum Beispiel

etc.

et cetera

Örn.

Örneğin

Z.

Zeile