Nikaia’dan, Istampajları Köln’deki Arşivde Bulunan İki Mezar Epigramı

Gregor STAAB   785–795

 

Öz: 1983–1984 yıllarında Nikaia ve civarında yürüttüğü yüzey araştırmaları sırasında Sencer Şahin iki me­zar epi­gramının ıstampajını almış ve yayımlaması için bunları Reinhold Merkelbach’a vermiştir. Ne var ki bu epigramlar R. Merkelbach’ın J. Stauber ile birlikte hazırladığı „Steinepigramme aus dem grie­chischen Osten“ [SGO] adlı derleme serisine alınmamışlardır. Yazar makalesinde söz konusu epigram­ları SGO için Supplementum olacak şekilde no. 09/05/50* (Heras ve Polyneike kardeşleri Skylax için) ve no. 09/05/51* (ihanete uğramış genç bir anne için mezar epigramı) numaraları altında geniş yorum­larıyla birlikte ilk kez yayımlamaktadır. Epigramların çevirileri ise şöyledir:

1. Yıl 9 (?) Ey yabancı, daha hayatının baharında, dünya evine girmeden, gencecik ölümüyle kedere boğan Skylaks’ın mezarını görüyorsun (burada). Kara toprak için (veya: toprak olmak için) serpilen bu bakiri annesi Neikostrata dünyaya getirdi ve kederle büyüttü. Kandaşları (=kardeşleri), bu kadersiz delikanlıya mezar stelini anısı vesilesiyle Heras ve Polyneike dikti.“

2. „Minicik bir yavrunun anası, [met]anetli [dul (?) Filanca]’yı çabucak aldı aramızdan Persephone. İhaneti de görmüştü: Zira genç yaşta ölen yatak arkadaşı tarafından vaktiyle hakir görülmüştü. (Bu kederin üzerine) 20 yıl yaşadıktan sonra, şimdi de kendisi artık onu (ölüler dünyasında) hayat arkadaşı kabul etmez. Yirmi yaşına giren Arkhelaos oğlu Khrysippos, sağlıcakla kal!“.

Anahtar Kelimeler: Mezar şiiri; Nikaia; genç bireylerin ölümü; toz (= karatoprak, mezar); çocuk bakımı; dost hayatı.

 

Kaynakça

Adak – Akyürek Şahin 2005

M. Adak – N. Eda Akyürek Şahin, Katalog der Inschriften im Museum von Adapazarı, Gephyra 2, 2005, 133–172.

Akdoğu Arca 2007

E. N. Akdoğu Arca, New Inscriptions from Bithynia, Gephyra 4, 2007, 145–154.

Akyürek Şahin 2005

N. Eda Akyürek Şahin, Bithynia’dan Yeni Yazıtlar, Olba XI, 2005, 75–102.

Akyürek Şahin 2008

N. Eda Akyürek Şahin, Ein Epigramm aus Nikaia: Klage einer Mutter über den frühen Tod ihrer Kinder, in: E. Winter (Hg.), Vom Euphrat bis zum Bosporus Kleinasien in der Antike, Festschrift für Elmar Schwertheim, Bonn 2008, 9–12 (AMS 65).

Becby 1957

H. Beckby, Anthologia Graeca I, München 1957.

Bernand 1969

É. Bernand, Inscriptions métriques de l’Égypte gréco-romaine, Paris 1969.

Blass et al. 1976

F. Blass – A. Debrunner – F. Rehkopf, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen 1976.

Çokbankir 2010

N. Çokbankir, Modrena ve Nikaia Teritoryumundan Yeni Yazıtlar, Olba 18, 2010, 323–345.

Denniston 1954

J. D. Denniston, Greek Particles, Oxford 19542.

Doublet 1889

G. Doublet, Inscriptions de Paphlagonie, BCH 13, 1889, 293–319.

Friedl 2006

R. Friedl, Art. Konkubinat, RAC 21, 2006, 416–435.

Körte 1899

A. Körte, Kleinasiatische Studien V. Inschriften aus Bithynien, AM 24, 1899, 3981–450.

Kühner – Gerth 1898–1904

R. Kühner – B. Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache: Satzlehre, Hanover – Leipzig 1898–19043.

Obryk 2012

M. Obryk, Unsterblichkeitsglaube in den griechischen Versinschriften, Berlin – Boston 2012.

Öztürk – Kılıç Aslan 2012

H. S. Öztürk – S. Kılıç Aslan, Nikaia’dan Yeni Yazıtlar II, Gephyra 9, 2012, 101–110.

Page 1981

D. L. Page, Further Greek Epigrams. Epigrams before A.D. 50 from the Greek Anthology and other Sources, not included in ‚Hellenistic Epigrams‘ or ‚The Garland of Philip‘, Cambridge 1981.

Pape – Benseler 1875

W. Pape – G. E. Benseler, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, Braun­­schweig 1875.

Peek 1955

W. Peek, Griechische Vers-Inschriften, Band I: Grabepigramme, Berlin 1955

Peek 1960

W. Peek, Griechische Grabgedichte, Berlin 1960.

Ramsay 1885

W. M. Ramsay, Notes and Inscriptions from Asia Minor, AJAHFA 1, 1885, 138–151.

Robert 1940

L. Robert, Inscriptions de Bithynie copiées par Georges Radet, REA 42, 1940, 302–322.

Staab 2012

G. Staab, Hellenistisches Gedicht auf ein verstorbenes Mädchen aus dem Gebiet von Priene (unpubliziert; einzuordnen als SGO *03/01/07), EA 45, 2012, 47–54.

Vérilhac 1978–1982

A. M. Vérilhac, Paides Aõroi: poésie funéraire, I–II, Athen 1978–1982.

West 1982

M. L. West, Greek Metre, Oxford 1982.