Lyrboton Kome Yerleşimi’nden Bir Phratra

Mehmet OKTAN   651–656

 

Öz:  Bu makalede Batı Pamphylia kentlerini (Attaleia, Magydos ve Perge) hem birbirlerine hem de Döşeme Boğazı (Klimaks) üzerinden Pisidia’ya bağlayan güzergâhlarla bu güzergâhlar üzerindeki yerleşimleri saptamak amacıyla yürütülen 2012 yılı yüzey araştırmaları sırasında, Perge kentinin bir kome’si olan Lyrboton Kome yerleşiminde ele geçen ve Pamphylia Bölgesi’nde ilk kez bir phratra’nın varlığına işaret eden Yunanca bir yazıt tanıtılmaktadır. Yazıt P. Attius Rufus isimli şahıs tarafından 100 denarii bağış yapılmasını içermektedir. Yazıtın en önemli parçasını oluşturan söz konusu phratra’nın ismi, taştaki ilgili alanın kırık ve çok aşınmış olması nede­niyle tam okunamamaktadır. Ancak aynı yerleşimdeki bir başka yazıtta geçen ifadeye ve ilgili alana sığabilecek harf sayısı dikkate alındığında, bu eksik kelimeyi [yaşlı]ların phratra’sı şeklinde tamamlamak uygun gözükmektedir. Harf karakterinden dolayı yazıt MS. 2. yüzyıl sonu veya 3. yüzyıl başlarına tarihlendirilmiştir. Yazıtın çevirisi şu şekildedir:

“Publius Attius Rufus söz verdiği üzere, buradan elde edilecek gelirlerin (her ayın) ilk gününün kendi adına ilelebet kutlanması maksadıyla bir arazi [alımı] için tahsis ettiği 100 denarii’yi [yaşlı]ların phratra’sına [vakfetti]”.

Anahtar Kelimeler: Lyrboton Kome; Perge; Publius Attius Rufus; phratra; geraioi.

 

Kaynakça

Arnaoutoglou 2002

I. N. Arnaoutoglou, Roman Law and Collegia in Asia Minor, RIDA 49, 2002, 27–44.

Bauer 2014

E. Bauer, Gerusien in den Poleis Kleinasiens in hellenistischer Zeit und der rö­mischen Kaiserzeit: Die Beispiele Ephesos, Pamphylien und Pisidien, Aphro­disias und Iasos, Münih 2014.

Cotter 1996

W. Cotter, The Collegia and Roman Law: State Restrictions on Voluntary Associations, 64 BCE-200CE, şurada: S. Kloppenborg – S. G. Wilson (ed.), Voluntary Associations in the Graeco Roman World, Londra 1996, 74–90.

Dittmann-Schöne 2001

I. Dittmann-Schöne, Die Berufsvereine in den Städten des kaiserzeitlichen Kleinasiens, Regensburg 2001.

Dmitriev 2005

S. Dmitriev, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2005.

Forbes 1933

C. A. Forbes, ΝΕΟΙ. A Contribution to the Study of Greek Associations, Midd­letown 1933.

Harland 2009

Ph. A. Harland, Associations, Synagogues, and Congregations: Claiming a Place in Ancient Mediterranean Society, Ontario 2009.

Keil 1926

J. Keil, Das Lyrboton Kome in Pamphylien, ÖJh 23, 1926, 89–126.

Labarre 2005

G. Labarre, L’ Épitaphe de L’Archiviste Dionysios, EA 38, 2005, 116–124.

Labarre et al. 2010

G. Labarre – M. Özsait – N. Özsait, Monuments funéraires et inscriptions de Pisidie (Burdur-Isparta), Anat. Ant. XVIII, 2010, 59–89.

Lanckoronski 1892

K. G. Lanckoronski, Städte Pamphyliens und Pisidiens, Band II. Pisidien, unter Mitwirkung von G. Niemann und E. Petersen, Viyana 1892.

Malay 1999

H. Malay, Researches in Lydia, Mysia and Aiolis, Viyana 1999.

Marek 1993

Chr. Marek, Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord-Galatia, Tübingen 1993.

Naour 1985

Chr. Naour, Nouveaux documents du Moyen Hermos, EA 5, 1985, 37–74.

Özlem-Aytaçlar 2010

P. Özlem-Aytaçlar, Some Unpublished Inscriptions in the Isparta Museum, Adalya 13, 2010, 221–241.

Peek 1981

W. Peek, Revisis Revidendis, ZPE 42, 1981, 289–291.

Pleket 1958

H. W. Pleket, The Greek inscriptions in the «Rijksmuseum van Oudheden» at Leyden, Leiden 1958.

Poland 1909

F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens, Leipzig 1967 (Repr.).

Ramsay 1883

W. M. Ramsay, Unedited Inscriptions of Asia Minor, BCH 7, 1883, 258–278.

Ramsay 1895

W. M. Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia: being an essay of the local history of Phrygia from the earliest time to the Turkish conquest (Band 1,1): The Lycos Valley and South-Western Phrygia, Oxford 1895.

Ramsay 1897

W. M. Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia: being an essay of the local history of Phrygia from the earliest time to the Turkish conquest (Band 1,2): West and West-Central Phrygia, Oxford 1897.

Ritti 2002

T. Ritti, Documenti Epigrafici Dalla Regione di Hierapolis, EA 34, 2002, 41–71.

Ritti et. al. 2008

T. Ritti – E. Miranda – F. Guizzi, Museo Archeologico di Denizli-Hiera­polis, Catalogo delle iscrizioni greche e latine, Disretto di Denizli, Napoli 2008.

Schuler 1998

Ch. Schuler, Ländliche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien, Münih 1998.

Schwertheim 1990

E. Schwertheim, Ἀΐδιος στέφανος, zu vier Ehreninschriften aus dem Territorium von Kyzikos, AMS 1, 1990, 83–100.

Seyfarth 1955

J. Seyfarth, Φράτρα und φρατρία im nachklassischen Griechentum, Aegyp­tus 35/1, 1955, 3–38.

Sommer 2006

S. Sommer, Rom und die Vereinigungen im südwestlichen Kleinasien (133 v. Chr. – 284 n. Chr.), Hennef 2006.

Zimmermann 2002

C. Zimmermann, Handwerkervereine im griechischen Osten des Imperium Roma­num, Mainz 2002.