Hüyüklü’den (Pisidia Antiokheia) Yazıtlar

Guy LEBARRE  Mehmet ÖZSAİT   590–597

 

Öz: Makalede Pisidia Antiokheia teritoryumda bulunan Hüyüklü’nün belediye parkında duran ve An­tio­kheia kentinden getirilen yazıtlar tanıtılmaktadır Toplam dört yazıttan ilki Latince diğerleri ise Yunan­ca’dır ve mezar yazıtlarıdırlar. J. R. S. Sterrett’in yayınladığı 2 nolu yazıt dışında tüm yazıtlar ilk defa ya­yın­lanırken, 2 nolu yazıt yazarlar tarafından tekrar okunmuş ve değerlendirilmiştir. 1 nolu yazıt Mar­cus Aurelius Dönemi, 2 ve 3 nolu yazıtlar II. ve III. yüzyıllara, 4 nolu yazıt III. yüzyıla tarih­len­diril­mek­tedirler.

Yazıtların çevirileri şöyledir:

1. … cömertliğinden dolayı tanrısal İmparator Marcus Aurelius tarafından Hadrianus’un onuruna Ephesos’ta yapılan kutsal bayram için daimi agonothetes seçilen Halk kararı yararlarından dolayı. Venerius vicus’u. Decurion’ların kararı.

2. Mamas oğlu Apollonios kızı Tateis, henüz hayattayken kendisi için ve oğlu Gaius Kseonôti(s) ? için, anısı vesilesiyle.

3. Z[osimos], oğlu Zosimos için anısı vesilesiyle.

4. Diophanes oğlu Menekles, henüz hayattayken, karısı Eupatra ve çocukları için.

Anahtar Kelimeler: Pisidia Antiokheia; Hüyüklü; Cn. Dottius Plancianus; kent patronu; mezar yazıtları.

 

Kaynakça

Burrell 2004

B. Burrell, Neokoroi. Greek Cities and Roman Emperors, Leiden-Boston 2004 (Brill, Cincinnati classical Studies, New Series IX).

Byrne – Labarre 2006

M. A. Byrne – G. Labarre, Nouvelles inscriptions d’Antioche de Pisidie d’après les Note-Books de W. M. Ramsay, Bonn 2006 (IK 67).

Calder 1912

W. M. Calder, Colonia Caesareia Antiocheia, JRS 2, 1912, 79–109.

Campanile 1994

D. M. Campanile, I sacerdoti del koinon d’Asia (I sec. a C. – III sec. d. C.): contributo allo studio della romanizzazione delle elites provinciali nell’Ori­en­to greco, Pisa 1994.

Christol – Drew-Bear 2007

M. Christol – Th. Drew-Bear, P. Anicius Maximus, légat du proconsul d’Afrique M(anius) Acilius Glabrio, et les grandes familles d’Antioche de Pisidie, Anatolia Antiqua XV, 2007, 225–232.

Christol – Drew-Bear 2012

M. Christol – Th. Drew-Bear, De la notabilité locale à l’ordre sénatorial. Les Flavonii d’Antioche de Pisidie, in: S. Demougin – J. Scheid (edd.), Colons et colonies dans le monde romain, Rome 2012, 179–218 (Collection de l’École Française de Rome 456).

Jacques 1984

F. Jacques, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie muni­cipale dans les cités de l’Occident romain (161–244), Rome 1984 (Collection de l’École Française de Rome 76).

Levick 1967

B. Levick, Roman Colonies in Southern Asia Minor, Oxford 1967.

Mitchell – Waelkens 1998

S. Mitchell – M. Waelkens, Pisidian Antioch. The Site and its Monuments, London 1998.

Ramsay 1916

W. M. Ramsay, Colonia Caesareia (Pisidian Antioch) in the Augustan Age, JRS 16, 1916, 83–134.

Ramsay 1930

W. M. Ramsay, Anatolicae quaedam – VIII. Street Signs in Anatolian Cities, JHS 50, 1930, 272–274.

Robert 1940

L. Robert, Les gladiateurs dans l’Orient grec, Paris 1940 (réimpr. Amster­dam, A. M. Hakkert 1971).

Robinson 1925

D. M. Robinson, Notes on Inscriptions from Antioch in Pisidia, JRS 15, 1925, 253–262.

Rossner 1974

M. Rossner, Asiarchen und Archiereis Asias, Studii Classice XVI, 1974, 101–142.

Sterrett 1888

J. R. S. Sterrett, The Wolfe Expedition to Asia Minor, Papers of the Ame­ri­can School of Classical Studies at Athens, vol. III, 1884–1885, Boston 1888.

Zgusta 1964

L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prague 1964 (Verlag der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften).