Antonius’un, Caesar için Verdiği Laudatio Funebriste Propaganda

Rabia KAYAPINAR AKÇORU   514–522

 

Öz: Propaganda, özellikle de günümüzde kitle iletişim araçlarının çeşitliliği sayesinde, başta ticari kuruluşlar ve siyasi partiler için vazgeçilmez bir yönetim aracıdır. Yönetimin başında olan kişiler önce kendilerini kabul ettirmek, varsa düşmanlarını kötülemek ve böylece kendisini yüceltmek amacıyla her zaman bu aracı kullanmışlardır. En iyi bilinen propaganda türlerinden biri olan kışkırtıcı propaganda ise o an gereksinim duyulan etkiyi kısa zamanda sağlaması nedeniyle çokça yeğlenmiştir. Roma siyasetinde her ne kadar propaganda çalışmaları konusunda Augustus’tan üstün olmasa da, Marcus Antonius’un, meslektaşı Iulius Caesar’ın gömü töreninde halka ve senatörlere verdiği söylev, kışkırtıcı propaganda açısından çok önemlidir. Bu çalışmada Antonius’un bu söylevi siyasi ve kışkırtıcı propaganda olarak incelenecektir. Böylece, Augustus’un mimari yapılarla desteklediği propagandanın gölgesinde kalmasına karşın, Antonius’un da başarılı propaganda çalışmaları yürüttüğü görülecektir.

Anahtar Kelimeler: Propaganda; Mart’ın ides’i; Iulius Caesar; Marcus Antonius; Brutus.

 

Kaynakça

Doob 1935

L. W. Doob, Propaganda; Its Psychology and Technique, New York 1935.

Ellul 1965

J. Ellul, Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes, trans. by Konrad Kel­len, Jean Lerner, New York 1965.

Ellul 1967

J. Ellul, Histoire de la Propagande, Paris 1967.

Evans 1992

J. DeRose Evans, The Art of Persuasion: Political Propaganda From Aeneas to Brutus, Ann Arbor 1992.

Shelton 1998

J. A. Shelton, As the Romans Did: A Sourcebook in Roman Social History, Oxford 1998.