Antalya Müzesi’nden Yeni Adak ve Mezar Yazıtları

Nuray GÖKALP ÖZDİL   388–396

 

Öz: Bu makalede Antalya Müzesi’nden dokuz yeni yazıt tanıtılmaktadır. İlk üç yazıt, tanrılara sunulmuş adak yazıtlarıdır (no.1 Zeus Keraunios’a adak, no.2 Demeter’e adak, no. 3 ise Dioskour’lara adak). Diğerleri ise mezar yazıtlarıdır. No. 6 ve 7 dışında yazıtların buluntu yerleri bilinmemektedir. No.4 dışında bütün yazıtlar harf karakterlerine ve yazıtların yazım tarzlarına göre İS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlendirilmektedirler. Yazıtların çevirileri aşağıda verilmiştir: 

No. 1: Meleagros oğlu Arteimas, Zeus Keraunios için (bu altarı adadı).

No. 2: Tharsylos, Demeter için (adak olarak bu taşı diktirdi).

No. 3: Eias, duaları işiten (tanrılar) Dioskour’lar için adak olarak (diktirdi).

No. 4: Mnesibios ve Arsasis kızları Hermasasis için (bu steli diktirdi).

No. 5: Meidias oğlu Troilos oğlu Artemon, oğlu Artemon ve karısı Artemeite için anısı vesilesiyle (bu mezar taşını yaptırdı).

No. 6: Epaphrodeitos ve Trokondas anneleri için anısı vesilesiyle (yaptırdılar).

No. 7: Menis oğlu Orestes II’nin kızı Nanne, Attasarbas oğlu Attes’in oğlu olan kocası Artemes için anısı vesilesiyle (bu mezar taşını dikti).

No. 8: Askerlik görevi yapmış er Tettius Valerius Fronto, henüz yaşarken kendisi ve karısı Ouaua ve babası, Collina tribus’undan Lucius oğlu? Lucius Valerius Fronto için sevgisi ve anısı nedeniyle (bu mezarı yaptırdı). Eğer herhangi biri mezara zarar verecek olursa, tanrılara karşı sorumlu olsun.

No. 9: (Eukarpos oğlu) Eukarpianos, kendisi ve oğlu Glaukos için anısı vesilesiyle (bu mezar taşını diktirdi).

Anahtar Kelimeler: Zeus Keraunios; Dioskur’lar; Demeter; theophorik isimler; epikhorik isimler; Antalya Müzesi.

 

Kaynakça

Amudsen 1987

 

D. W. Amundsen, Medicine and the Birth of Defective Children. App­roaches of the Ancient World, R. C. McMillan et al. (eds), Euthanasia and the Newborn. Conflicts regarding saving Lives. Reidel, Dordrecht 1987, 3–22.

Bean – Mitford 1970

G. Bean – B. M. Mitford, Journeys in Rough Cilicia 1964–1968, Viyana 1970.

Cook 1925

A. B. Cook, Zeus. A Study in Ancient Religion. Volume II,1, New York 1925.

Corsten 2010

T. Corsten, Names in –ιανός in Asia Minor. A Preliminary Study, Ono­mato­logos. Studies in Greek Personal Names Presented to Elaine Matt­hews, 2010, 456–463.

Gökalp – Akdoğu Arca 2009

N. Gökalp – E. N. Akdoğu Arca, Antalya’dan Yeni Adak Yazıtları, Adalya 12, 2009, 261–275.

Hill 1897

G. F. Hill, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Londra 1897.

I Arykanda

S. Şahin, Die Inschriften von Arykanda, Bonn 1994 (IK 48).

 

I Central Pisidia

G. H. R. Horsley, The Inscriptions of Central Pisidia, Bonn 2000 (IK 57).

 

I Erythrai und Klazomenai

H. Engelmann – R. Merkelbach, Die Inschriften von Erythrai und Klazo­menai. Teil I, Bonn 1972 (IK 1).

 

I Ephesos

C. Börker – R. Merkelbach, Die Inschriften von Ephesos. Teil 2: Nr. 101–599, Bonn 1979 (IK 12).

 

I Kibyra

T. Corsten, Die Inschriften von Kibyra, Teil I: Die Inschriften der Stadt und ihrer näheren Umgebung, Bonn 2002 (IK 60).

 

I Klaudiu Polis

F. Becker-Bertau, Die Inschriften von Klaudiu Polis, Bonn 1986 (IK 31).

 

I Nikaia I–II,2

S. Şahin, Katalog der antiken Inschriften des Museums von Iznik (Nikaia). Teil I: Nr. 1–633; Teil II,1: Nr. 701–1210; Teil II,2: Nr. 1230–1597, Bonn 1979/1981/1982 (IK 9; 10.1; 10,2).

 

I Perge I–II

S. Şahin, Die Inschriften von Perge I–II, Bonn 1999/2004 (IK 54; 61).

 

I Prusa ad Olympum

T. Corsten, Die Inschriften von Prusa ad Olympum. Teil 2, Bonn 1993 (IK 40).

 

I Side I–II

J. Nollé, Side im Altertum, Geschichte und Zeugnisse. Band 1–2, Bonn 1993/2001 (IK 43; 44).

 

I Sinope

D. French, The Inscriptions of Sinope, Bonn 2004 (IK 64).

 

Hope – Marshall 2000

Death and Disease in the Ancient City, ed.: V. M. Hope – E. Marshall, Oxford 2000.

 

Imhoof-Blumer 1908

F. Imhoof-Blumer, Zur griechischen und römischen Münzen, Geneva 1908.

 

Laes 2004

C. Laes, Children and Accidents in Roman Antiquity, Ancient Society 34, 2004, 153–170.

 

Laes 2008

C. Laes, Learning from Silence. Disabled Children in Roman Antiquity, Arctos 42, 2008, 85–122.

 

Lanckoronski 1892

K. G. Lanckoronski, Städte Pamphyliens und Pisidiens. Bd.II. Pisidien, Leipzig 1892.

 

Le Bas – Waddington 1972

Ph. Le Bas – W. H. Waddington, Inscriptions grecques et latines recueillies en Asie Mineure. Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure. Inscriptions Tome III, Hildesheim 1972.

 

LGPN VB

J.-S. Balzat – R. W. V. Catling – É. Chiricat – F. Marchand (ed.), A Lexicon of Greek Personal Names Volume VB: Coastal Asia Minor: Caria to Cilicia, Oxford 2012.

 

Naour 1980

Ch. Naour, Tyraion en Cabalide, Zutphen 1980.

 

Ramsay 1887

W. M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, JHS 8, 1887, 461–519.

 

Schwabl 1972

H. Schwabl, RE XA,1972, 253–376 s. v. Zeus I.

 

Sterrett 1888

J. R. S. Sterrett, The Wolfe Expedition to Asia Minor, Boston1888.

 

Şahin – Merkelbach 1988

S. Şahin – R. Merkelbach, Die publizierten Inschriften von Perge, Epigraphica Anatolica 11, 1988, 97–170.

 

Şahin 2001

N. Şahin, Zeus’un Anadolu Kültleri, İstanbul 2001.

 

Zgusta 1964

L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prag 1964.