Bithynia’dan Yeni Mezar Yazıtları

Nurşah ÇOKBANKİR ŞENGÜL   259–262

 

Öz: Makale Bithynia bölgesinden ele geçen mezar stelleri üzerine kazınmış üç yeni mezar yazıtını tanıtmaktadır. No. 1 Athenais adlı bir kadının; No. 2 Grylos ve Philomene’nin mezar yazıtlarıdır. No. 3 ise Nicomedeia kentinde gerousia avukatlığı yapmış olan T. Flavius Iulius Secundus için dikilmiş bir mezar anıtıdır. Bu yazıt gerousia’nın özel bir avukatının olduğunu ve İmparator Hadrian’a izafeten de “Gerousia Hadriane” olarak adlandırıldığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bithynia; Nikaia; Nikomedeia; mezar stelleri; gerousia; Hadriane; ekdikos.

 

References

Bean 1956

G. E. Bean, Kitabeler, 79–98, şurada: A. M. Mansel – G. E. Bean – J. Inan, Side Agorası ve Civarındaki Binalar. 1948 Yılı Kazılarına dair Rapor, Ankara 1956.

Corsten 2010

Dmitriev 2005

T. Corsten, A Lexicon of Greek Personal Names, vol. VA. Coastal Asia Minor: Pontos to Ionia, Oxford 2010.

S. Dmitriev, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2005.

Giannakopoulos 2008

N. Giannakopoulos, Ὁ θεσμὸς τῆς Γερουσίας τῶν ἑλληνικῶν πόλεων κατὰ τοὺς Ρωμαϊκοὺς χρόνους, Thessaloniki 2008.

Gignac 1976

F. T. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzan­tine Periods I. Phonology, Milano 1976.

IEphesos

H. Wankel – C. Börker – H. Engelmann – R. Merkelbach et. al., Die In-schriften von Ephesos I–VIII, Bonn 1979–1984 (IK 12–17,4).

IPrusias

W. Ameling, Die Inschriften von Prusias ad Hypium, Bonn 1985 (IK 27).

Jones 1966

A. H. M. Jones, The Greek City from Alexander to Iustinian, Oxford 1966.

Magie 1950

D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, 2 vol.s, Princeton 1950.

Mason 1974

H. J. Mason, Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analy­sis, Toronto 1974.

Mitchell 1982

S. Mitchell, RECAM II. The Ankara District The Inscriptions of North Galatia, Ankara 1982.

Oliver 1975

J. H. Oliver, The Sacred Gerusia, Amsterdam 1975.

Sherk 1969

R. K. Sherk, Roman Documents from the Greek East. Senatus Consulta and Epistulae to the Age of Augustus, Baltimore 1969.

Sherwin – White 1998

A.N. Sherwin – White, The Letters of Pliny. A Historical and Social Com­men­tary, Oxford 1966 (yeniden basım 1998).

Şahin 1974

S. Şahin, Neufunde von antiken Inschriften in Nikomedeia (Izmit) und in der Umgebung der Stadt, Münster 1974.