Frigce’de Mezar ve Mezar Yapılarının Adlandırılması Üzerine

Alexandru AVRAM   122–133

 

Öz: Yazar, makalesinin ilk bölümüne “mezar” anlamına geldiğini düşündüğü, Eski Frigce (EFr) veba = Yeni Frig­­ce (YFr) ουεβα sözcüğünü yorumlayarak başlamaktadır (cf. Lubotsky 1997, 127) ve bu yorumu için YFr 30, 48, 92 nolu yazıtları ve Nakoleia’dan yayımlanmamış bir altarı kanıt olarak göstermektedir. Henüz yayımlanmayan bu yazıt bir cesedi (?) mezar yerine koymak ile ilişkili olup yazıtın ilk bölümü (protasis) “her kim bu yere bir başka mezar koyarsa” anlamına gelmelidir. Yazara göre, Vezirhan’da bulunan EFr yazı­tının apodosis bölümündeki (Neumann 1997, B-05) veban ituv ifadesi, Gorbachov 2008, 12’de önerildiği gibi “weban olsun” şeklinde değil, “mezara girsin” diğer bir deyişle “ölsün” şeklinde tercüme edil­melidir. EFr veba = YFr ουεβα (mezar; aşağı yukarı Yunanca’daki τάφος ya da τύμβος’a denk gelmektedir) söz­cü­ğü­nün anlamı, (Yunanca μνῆμα ya da μνημεῖον’a eşdeğerdir), daha çok tam anlamıyla bir mezar yapı­sını ifade eden ve bir anma düşüncesini de içeren κνουμαν sözcüğünden bir parça ayrılmaktadır.

Makalenin ikinci bölümünde yazar, mezar mimarisi ile ilişkili olan eski ve yeni Frigce terimleri yorum­la­mak­ta ve veba/ουεβα ve κνουμα’dan başka, mezar yapısına işaret eden μεμαρια (= memoria), mrotis/ μροσσας, manka/μανκα (= στήλη, titulus), meka (= ?), detoun (olasılıkla ayrıca andetoun)/δετο(υ)ν (= θῆμα, ἀνάθημα?), ayrıca belki iman (= ?) gibi sözcükleri de tespit etmektektedir. Diğer yandan yazar, soro-/σορο- (= σορός, ‘lahit’) ve θαλαμ- (= θαλάμη, ‘mezar odası’) gibi başka dilden alınmış sözcükleri ya da mezar yapı­sına ait bölümleri ifade eden τεαμα/ατεαμα (= θέμα?), σαυναμα (= ‘temel’ ya da ‘zemin’?) and ακροδμα (= ‘üst kısım, olasılıkla ‘çatı’) gibi pek çok teknik sözcüğü de birbirinden ayırt etmektedir. Mezar yeri metin­lerde koro-/κορο- (= χῶρος, χωρίον, τόπος; ayrıca bkz. bileşik sözcük porkoro-) ya da κορουμαν olarak geç­mek­tedir. Κορουμαν’ın bir bölümünden ise περβεδα (= ?) olarak bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Frigce; Nakoleia; Vezirhan; mezar yapıları.

 

Kaynakça

Bajun – Orel 1988

L. S. Bajun – V. Ė. Orel, Jazyk frigijskikh nadpisej kak istoričeskij istočnik II, Vestnik drevnej istorii 4, 1988, 132–168.

Brixhe 1974

C. Brixhe, Réflexions sur phrygien iman, in: Mansel’e Armağan I (Mélanges Mansel I), Ankara 1974, 239–250.

Brixhe 1978a

C. Brixhe, Études néo-phrygiennes I, Verbum 1.1, 1978, 3–21.

Brixhe 1978b

C. Brixhe, Études néo-phrygiennes II, Verbum 1.2, 1978, 1–22.

Brixhe 1979

C. Brixhe, Études néo-phrygiennes III, Verbum 2.2, 1979, 177–192.

Brixhe 1983

C. Brixhe, Épigraphie et grammaire du phrygien: état présent et perspectives, in: E. Vineis (Hrsg.), Le lingue indoeuropee di frammentaria attestazione – Die indogermanischen Restsprachen, Atti del Convengno della Società Italiana di Glottologia e della Indogermanische Gesellschaft, Udine, 22–24 settembre 1981, Pisa 1983, 109–131 (Biblioteca della Società italiana di glottologia 4).

Brixhe 1993

C. Brixhe, Du paléo- au néo-phrygien, CRAI 137.2, 1993, 323–344.

Brixhe 1994

C. Brixhe, Le Phrygien, in: F. Bader (Hrsg.), Langues indo-européennes, Paris 1994 (19972, 20023), 167–180.

Brixhe 1997

C. Brixhe, Les clitiques du néo-phrygien, in: R. Gusmani et al. (Hrsgg.), Frigi e Frigio, Atti del 1° Simposio Internazionale, Roma, 16–17 ottobre 1995, Rom 1997, 41–69 (Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, Monografie Scientifiche, Serie Scienze Umane e Sociali).

Brixhe 2002

C. Brixhe, Corpus des inscriptions paléo-phrygiennes. Supplément I, Kadmos 41, 2002, 1–102.

Brixhe 2004

C. Brixhe, Corpus des inscriptions paléo-phrygiennes. Supplément II, Kadmos 43, 2004, 1–130.

Brixhe – Drew-Bear 1978

C. Brixhe – Th. Drew-Bear, Un nouveau document néo-phrygien, Kadmos 17, 1978, 50–54.

Brixhe – Drew-Bear 1982

C. Brixhe – Th. Drew-Bear, Trois nouvelles inscriptions paléo-phrygiennes de Çepni, Kadmos 21, 1982, 64–87.

Brixhe – Drew-Bear 1997

C. Brixhe – Th. Drew-Bear, Huit inscriptions néo-phrygiennes, in: R. Gusmani et al. (Hrsgg.), Frigi e Frigio, Atti del 1° Simposio Internazionale, Roma, 16–17 ottobre 1995, Rom 1997, 71–114.

Brixhe – Drew-Bear 2010

C. Brixhe – Th. Drew-Bear, Inscription phrygienne hellénistique de Prym­nes­sos, Kadmos 49, 2010, 161–168.

Brixhe – Lejeune 1984

C. Brixhe – M. Lejeune, Corpus des inscriptions paléo-phrygiennes, I: Texte; II: Planches, Paris 1984 (Institut français d’études anatoliennes, Mémoire n° 45).

Brixhe – Neumann 1985

C. Brixhe – G. Neumann, Découverte du plus long texte néo-phrygien: l’inscription de Gezler köyü, Kadmos 24, 1985, 161–184.

Brixhe – Summers 2006

C. Brixhe – G. D. Summers, Les inscriptions phrygiennes de Kerkenes Dağ (Anatolie centrale), Kadmos 45, 2006, 93–135.

Brixhe – Tüfekçi Sivas 2003

C. Brixhe – T. Tüfekçi Sivas, Exploration de l’ouest de la Phrygie: nouveaux documents paléo-phrygiens, Kadmos 42, 2003, 65–76.

Brixhe – Waelkens 1981

C. Brixhe – M. Waelkens, Un nouveau document néo-phrygien au musée d’Afyon, Kadmos 20, 1981, 66–75.

Chantraine 1968

P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris 1968.

Drew-Bear et al. 2008

Th. Drew-Bear – A. Lubotsky – M. Üyümez, Three New-Phrygian Inscriptions, Kadmos 47, 2008, 109–116.

Frisk 1970

H. Frisk, Griechisch-etymologisches Wörterbuch, Bd. 2, Heidelberg 1970.

Gorbachov 2008

Y. Gorbachov, Nine Observations on the Old Phrygian Inscription from Vezirhan, Kadmos 47, 2008, 91–108.

Gusmani et al. 1997

R. Gusmani – M. Salvini – P. Vannicelli (Hrsgg.), Frigi e Frigio, Atti del 1° Simposio Internazionale, Roma, 16–17 ottobre 1995, Rom 1997 (Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, Monografie Scientifiche, Serie Scienze Umane e Sociali).

Gusmani – Polat 1999

R. Gusmani – G. Polat, Manes in Daskyleion, Kadmos 38, 1999, 137–162.

Haas 1966

O. Haas, Die phrygischen Sprachdenkmäler, Sofia 1966 (Linguistique bal­kanique 10).

Hämmig 2013

A. E. Hämmig, Nevotan niptiyan. Die Fluchformel der Stele von Vezirhan, Indogermanische Forschungen 118, 2013, 125–154.

Kowal 1984

B. Kowal, Zur spätphrygischen Inschrift 31, Kadmos 23, 1984, 180–185.

Kubińska 1968

J. Kubińska, Les monuments funéraires dans les inscriptions grecques de l’Asie Mineure, Warschau 1968 (Travaux du Centre d’archéologie méditerranéenne de l’Académie polonaise des sciences 5).

Lamberterie 2013

Ch. de Lamberterie, Grec, phrygien, arménien: des anciens aux modernes, Journal des Savants: Janvier-Juin 2013, 3–69.

Lejeune 1969

M. Lejeune, Notes paléo-phrygiennes, REA 71, 1969, 287–300.

Lejeune 1970

M. Lejeune, Les inscriptions de Gordion et l’alphabet phrygien, Kadmos 9, 1970, 51–74.

Lubotsky 1988

A. Lubotsky, The Old-Phrygian Areyastis-Inscription, Kadmos 27, 1988, 9–26.

Lubotsky 1989a

A. Lubotsky, New Phrygian ετι and τι, Kadmos 28, 1989, 79–88.

Lubotsky 1989b

A. Lubotsky, The Syntax of the New Phrygian Inscription No. 88, Kadmos 28, 1989, 146–155.

Lubotsky 1993

A. Lubotsky, New Phrygian υψοδαν, Kadmos 32, 1993, 127–134.

Lubotsky 1997

A. Lubotsky, New Phrygian Inscription No. 48: Palaeographic and Linguistic Comments, in: R. Gusmani et al. (Hrsgg.), Frigi e Frigio, Atti del 1° Simposio Internazionale, Roma, 16–17 ottobre 1995, Rom 1997, 115–130.

Masson 1987

O. Masson, Le mot δοῦμος «confrérie» dans les textes et les inscriptions, Cahiers Ferdinand de Saussure 41, 1987, 145–152.

Neumann 1986

G. Neumann, Zur Syntax der neuphrygischen Inschrift Nr. 31, Kadmos 25, 1986, 79–84.

Neumann 1988

G. Neumann, Phrygisch und Griechisch, Wien 1988 (SBWien 499).

Neumann 1994

G. Neumann, Ausgewählte kleine Schriften, Innsbruck 1994 (Innsbrucker Bei­träge zur Sprachwissenschaft 77).

Neumann 1997

G. Neumann, Die zwei Inschriften auf der Stele von Vezirhan, in: R. Gusmani et al. (Hrsgg.), Frigi e Frigio, Atti del 1° Simposio Internazionale, Roma, 16–17 ottobre 1995, Rom 1997, 13–32 (Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, Monografie Scientifiche, Serie Scienze Umane e Sociali).

Neumann 1999

G. Neumann, δουμος: Belege, Bedeutungen, Herkunft, Etymologie, in: E. Eggers et al. (Hrsg.), Florilegium Linguisticum. Festschrift für Wolfgang P. Schmidt zum 70. Geburtstag, Frankfurt a. M. – Berlin 1999, 345–353.

Neumann 2002

G. Neumann, Ein neuer Beleg für ΔΟΥΜΟΣ, Historische Sprachforschung 115, 2002, 57–58.

Orel 1997

V. Orel, The Language of Phrygians: Description and Analysis, New York 1997.

Ramsay 1887

W. M. Ramsay, Phrygian Inscriptions of the Roman Period, Zeitschrift für ver­gleichende Sprachforschung 28, 1887, 381–400.

Sowa 2008

W. Sowa, Studien zum Phrygischen, Göttingen 2008.

Strubbe 1997

J. Strubbe, ΑΡΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ. Imprecations against Desecrators of the Grave in the Greek Epitaphs of Asia Minor. A Catalogue (IK 52), Bonn 1997.