Karaman Muratdede/Masdat Köyü’nden Üç Asker Yazıtı

Ercan AŞKIN   111–115

 

Öz: Muratdede/Masdat Köyü, Karaman (Laranda) kent merkezinin kuş uçumu 35 km batısında ve Hacıbaba Dağı’nın 6 km güney batısındaki büyük bir tarım arazisinin batı köşesinde bulunan modern bir yerleşim yeridir. Köyün 1 km kadar kuzeyinde Avgın Tepe’si olarak adlandırılan mevkiinin güney yamacında antik bir yerleşim yerine ait bazı yapı kalıntıları ve mimari bloklar bulunmaktadır. 2013-2014 yüzey araştırmalarımız sırasında Muratdede Köyü’nde ve çevresinde bazı yazılı mezar taşları bulunmuştur. Bu makalede bu yazıtlardan Roma askerleri için dikilen üç tane yazıt tanıtılmaktadır. Bunlardan ilki Iulius Diomedes’in mezar yazıtı olup olasılıkla İ.S. 3. ya da 4. yüzyıla tarihlendirilir. İkinci mezar yazıtı duplicarius vetaranus olan Nestor için oğulları ve eşi Vettia tarafından dikilmiştir ve bu da büyük bir olasılıkla İ.S. 212 yılından sonrasına aittir. Üçüncü yazıt ise veteranus Herakleides’in oğlu tarafından annesi Aurelia Matron ve kardeşi Herakleides için yaptırılan bir mezar taşı üzerine kazınmıştır. Bu yazıtta bir önceki yazıt gibi İ.S. 212 yılından sonrasına aittir. Söz konusu bu epigrafik belgelerden hareketle Muratdede’deki yerleşimin, Roma’nın Isauria sakinleri üzerindeki kontrol girişiminde bazı önemli rolleri olduğu ileri sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Karaman; Muratdede; Masdat; Isauria; veteran.

 

Kaynakça

Engelmann – Üner 1992

H. Engelmann – A. B. Üner: Inschriften aus dem Museum von Karaman (Lycaonia), Anzeiger der phil.-hist. Kl. 129, 1992, 1–24.

Kurt 2011

M. Kurt, Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi: Tarihi Coğrafya-Yerleşimler-Kalıntılar-Buluntular, Konya 2011.

Pape – Benseler 1884

W. Pape – G. E. Benseler, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, Braun­­schweig 1884.

Sterrett 1888

J. R. S. Sterrett, The Wolfe Expedition to Asia Minor, Boston 1888.

Swoboda et al. 1935

H. Swoboda – J. Keil – F. Knoll, Denkmäler aus Lykaonien, Pamphylien, und Isaurien, Brünn – Prag – Leipzig – Wien 1935.

 

Zgusta 1964

L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prag 1964.