Xenoi Tekmoreioi’dan Yeni Haberler

Martin HALLMANNSACKER   67–73

 

Öz: Pisidya Antiokheiası kırsal kesiminde İS 3. yy.da Xenoi Tekmoreioi adında bir dernek faaliyet göstermiştir. Varlıklı şahıslardan oluşan bu dernek ile ilgili günümüze kadar 45 civarında epigrafik belge ulaşmıştır. Bu belgelerin arasında yer alan önemli bir yazıt daha önce Sterrett ve Ramsay tarafından eksik yayımlanmış. Yazar; Ramsay’in 1911 ve 1912/13 yıllarında tuttuğu arazi notlarını dikkate alarak bu yazıtı tekrar yayımlamakta ve yazıt ile ilgili yeni yorumlar sunmaktadır. Sağırköy’de bulunan, yivli bir İon sütununun üzerine kazılmış bu yazıta önceden yayımlanmayan 10 satır eklenmiş ve satır 9–10 ile 12’de düzeltmeler sunulmuştur. Yazıttan; Xenoi Tekmoreioi derneğinin imparatorların tahili, zaferi ve de imparatorluğun kalıcılığı/sürekliliği için tanrıça Tykhe’nin bronz bir heykelini adamaya karar verdiği öğrenilmektedir. Bu giriş bölümünden sonra derneğin yöneticileri ile dernek üyelerinin isimleri, baba isimleri ve ethnikonlarıyla listelenmiştir. Bazı üyelerin isimlerin sonuna heykelin maaliyetini karşılamak için sundukları bağıs miktarları eklenmiştir. Çalışmada özellikle şahıs isimlerine ve ethnikonlara odaklanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Xenoi Tekmoreioi; William Mitchell Ramsay; Adak; Şahıs isimleri; Tykhe; Roma imparatorları.

 

Kaynakça

Arena 2013

G. Arena, Il dies natalis augusteo nell’Anatolia romana: Permanenza di un evangelio nel III secolo d.c., Annali della Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di Catania 12, 2013, 41–58.

Blanco-Pérez 2016

A. Blanco-Pérez, Mên Askaenos and the native cults of Antioch by Pisidia, in M.-P. de Hoz – J. P. Sánchez Hernández – C. Molina Valero (eds), Between Tarhuntas and Zeus Polieus. Cultural Crossroads in the Temples and Cults of Graeco-Roman Anatolia, Leuven – Paris – Bristol 2016 (Colloquia Antiqua 17), 117–150.

Brixhe 1984

C. Brixhe, Essai sur le grec anatolien au début de notre ère, Nancy 1984.

Byrne – Labarre 2006

M. A. Byrne – G. Labarre (eds), Nouvelles inscriptions d’Antioche de Pisidie d’après les Note-books de W. M. Ramsay, Bonn 2006 (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 67).

Ferrary 2014

J.-L. Ferrary, Les mémoriaux de délégations du sanctuaire oraculaire de Claros, d’après la documentation conservé dans le Fonds Louis Robert, 2 vols, Paris 2014 (Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 49).

Labarre 2010

G. Labarre, Le dieu Mèn et son sanctuaire à Antioche de Piside, Bruxelles 2010.

Labarre – Özsait 2008

G. Labarre – M. Özsait, Nouveaux duoviri d’Antioche de Pisidie et dédicaces au dieu Men, Anatolia Antiqua 16, 2008, 153–163.

Ramsay 1906

W. M. Ramsay, Studies in the History and Art of the Eastern Provinces of the Roman Empire, Aberdeen 1906.

Ramsay 1911/12

W. M. Ramsay, Sketches in the Religious Antiquities of Asia Minor, The Annual of the British School at Athens 18, 1911/12, 37–79.

Ramsay 1912

W. M. Ramsay, The Tekmoreian Guest-Friends, JHS 32, 1912, 151–170.

Ruge 1934

W. Ruge, Xenoi Tekmoreioi, RE Va, 1934, 158–169.

Salomies 2001

O. Salomies, Roman Nomina in the Greek East. Observations on some recently published Inscriptions, Arctos 35, 2001, 139–174.

Sterrett 1888

J. R. S. Sterrett, The Wolfe Expedition to Asia Minor 1884–1885, Boston 1888 (Papers of the American School of Classical Studies at Athens III).

Wallner 2016

C. Wallner, Xenoi Tekmoreioi. Ein neues Fragment, EA 49, 2016, 157–175.