Bodrum Müzesi’nde Korunan Süvari Betimli Bir Stel

Jan-Mathieu CARBON – Signe ISAGER – Poul PEDERSEN   26–30

 

Öz: Makalede bir sunağa doğru at süren ve «Thrak atlı» veya «Thrak binici» olarak tanımlanabilecek bir atlıyı tasvir eden küçük bir stel üzerindeki yazıtın yeni edisyonu sunulmaktadır. Kabartmanın altında yer alan ve daha önce sadece kısmen deşifre edilen yazıt, Tryphon adında birinin ergenlik çağına ulaşamadan (νήπιος) vefat eden oğlu Bassos için yaptığı adağı içermektedir. Yazarlar yazıtın ilk editörleri Laflı ve Bru tarafından Halikarnassosʼa atfedilen yazıt taşıyıcının, seyahati Bodrum Müzesiʼnde son bulan gezgin bir taş (pierre errante) olduğunu iddia etmektedirler. İkonografi temelinde yazıt taşıyıcının aslen kuzey veya kuzeybatı Anadolu’dan (örn. Hellespontos) gelme ihtimali son derece yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Bodrum; Thrak atlı; Thrak binici; Tryphon; Bassos; heros; νήπιος.

 

Kaynakça

Corsten 2005

T. Corsten, Prosopographische und onomastische Notizen IV, Philia 1, 2015, 136–141.

Delemen 1999

I. Delemen, Anatolian Rider-Gods, Bonn 1999.

Dimitrova 2002

N. Dimitrova, Inscriptions and Iconography in the Monuments of the Thracian Rider, Hesperia 71.2, 2002, 209–229.

Dobias-Lalou 2016

C. Dobias-Lalou, D’un prétendu Héros Dioscure aux défunts heroïses, Libya Antiqua 9, 2016, 163–176.

Kazarow 1938

G. Kazarow, Die Denkmäler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien, Budapest 1938.

Laflı – Bru 2014

E. Laflı – H. Bru, Inscriptions gréco-romaines d’Anatolie III, DHA 40.2, 2014, 268–282.

Mackintosh 1995

M. Mackintosh, The Divine Rider in the Art of the Western Roman Empire, Oxford 1995.

Pfuhl – Möbius 1979

E Pfuhl – H. Möbius, Die Ostgriechischen Grabreliefs, Mainz 1979.