Yayın Politikası ve Süreci

 

Editor Değerlendirmesi

PHILIA dergisine gönderilen her makale editörler tarafından derginin amaç ve kapsamına uyup uymadığı yönünde incelenmektedir. Bu incelemeyi geçen makaleler Thenticate programı aracılığıyla benzerlik endeksi ve intihal değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Derginin kıstaslarına uygun olmayan veya benzerlik indeksi kriterini tutturamayan makaleler için red kararı verilir. Bu aşamayı başarıyla geçen makaleler ise hakem değerlendirme süreci için iki hakeme gönderilir. 


 
Hakem Değerlendirmesi

PHILIA dergisi çift-kör hakem değerlendirme sistemini kullanmaktadır. Bu aşamada makaleler o alanda uzman en az iki hakeme gönderilmekte ve hakem ve yazarların kimlikleri gizli tutulmaktadır. Hakem değerlendirmelerinden birinin olumlu birinin olumsuz olması durumunda editörler makaleyi üçüncü bir hakeme göndermeye veya reddetmeye karar verebilirler. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki olumlu hakem görüşü gereklidir.