İntihal Politikası

PHILIA dergisine gönderilecek makalelerin; alanında bir boşluğu dolduracak, özgün, yeni bulgular ve yaklaşımlar içeren metodolojik bir çalışma veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, konuya ilişkin  dikkate değer görüşler ortaya koyan analitik bir inceleme olması şarttır. Yazarlar, kullandıkları kaynak ve materyallerin (resim, fotoğraf, grafik vb.) telif hakkı ve kullanım izinlerini kontrol etmekle sorumludurlar. PHILIA dergisi, telif hakları konusunda doğacak sıkıntılardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu konuda sorumluluğu kabul etmiş olurlar. Bunun dışında PHILIA dergisine gönderilen yazılar özgün olmalı ve intihal içermemelidir. Gönderilen her makalenin intihal raporu iThenticate yazılımı aracılığıyla kontrol edilir. Makalenin benzerlik endeksi (SI) % 20'nin üzerindeyse, bu endeksi % 20'nin altına düşürmeleri için makale yazar(lar)ına geri gönderilir. Bu hususta gereğinin yapılmaması, makalenin ilk adımda reddedilmesine neden olacaktır.