“PHILIA - Uluslararası Eskiçağ Akdeniz’i Araştırmaları Dergisi”, hem genel anlamda bütün Akdeniz Havzası’nın Antik Dönemi’ni hem de Epigrafi, Papiroloji, Nümismatik, Tarihi Coğrafya, Arkeoloji, Prosopografi, Sosyal, Ekonomik, Siyasi, İdari, Askeri Tarih ve Din Tarihi gibi kapsamlı uzmanlık alanlarını kapsayan bir dergidir. Uluslararası hakemli bir dergi olan PHILIA, Antik Dönem Akdeniz kültürlerinin farklı yönlerine yeni yaklaşımlar için akademik etik ilkeleri çerçevesinde uluslararası bir yayın platformu olmayı misyon edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda yukarıda belirtilen alanlarda Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca kaleme alınmış makaleler yayın sü­recine kabul edilmektedir.

Bir sayının tamamlanmasına kadar devam eden yayın süreci bo­yunca editör­lerce belirlenmiş bilimsel normlara ve kriterlere uygun bir yayın politikası izlenmektedir. Yılda bir defa olmak üzere Aralık ayında yayımlanan PHILIA Dergisi’ne son yazı gönderme tarihi ilgili sayıya ait yılın Ağustos ayı sonudur. Ayrıca her makale sonunda bir Türkçe özet bulunmalıdır. Sunulacak olan makale daha önce yayımlanmamış, farklı bir dergiye gönderilmemiş ve yayın süreci içerisinde değerlendirilmiyor olmalıdır. PHILIA Dergisi’nde yayın sürecine dahil edilmiş bir makale aynı şekilde editoryal işlemler sonlanıncaya kadar farklı bir dergiye sunulmamalıdır. Başvuran her makale alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve kesin sonuç yazarlara üç ay içinde bildirilmektedir. Gönderilecek makalelerin PHILIA Yayın İlkeleri’ne uygun hazırlanmış olması gerekir. Her bir yazı iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir. Ayrıca yazarlar, çalıştıkları konulara kaynaklık eden arkeolojik, epigrafik ve nümismatik materyallerin yayın iznini editörlere ve yayın kuruluna ibraz etmelidirler. Kaynağı belirtilmeyen ve yayın izin hakkı ibraz edilmeyen çalışmalar yayın sürecine kabul edilmemektedir. Derginin yayımlanması sonucunda yazıya ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki ve bilimsel sorumluluklar yazarlara aittir.

Söz konusu disiplinler özelinde dergiye gönderilen çalışmalar, editör heyeti tarafından belirlenen ve alanında uzman hakemlerin değerlendirmesine sunulmaktadır. Hakem değerlendirme süreci boyunca kör-hakemlik uygulaması gerçekleştirilir; böylece yazarlar ve hakemler birbirleri hakkında bilgilendirilmezler. Değerlendirme sonucunda yayımlanmaya uygun görülen çalışmalar, mevcut sayıda yer alır. Dergide yayımlanacak yazılar için yazarlar imzaladıkları telif hakkı devir formlarını editör heyetine sunmalıdırlar. Sunulan bu telif hakları kapsamında yazarlar, yayımlanmış yazılarını farklı bir dergide editör heyetinin onayı olmadan yayımlayamayacaklarını ya da yeniden değerlendirilmeye sunamayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.