Pinara’nın Yeni Sikke Tipi

Koray KONUK   97–98 | İndir

Kaynak göster 

 

Öz: M.Ö. 400 civarında muhtemelen Kherẽi tarafından basılmış olan yeni bir sikke tipi yapılan inceleme sonucu Pinara’ya atfedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lykia; Sikkeler; Dinastlar; Pinara; Kherẽi; Wekhssere.

 

Kaynakça

Babelon 1910

E. Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines II: description historique II, Paris 1910.

Konuk 2016

K. Konuk, On Some New Lycian Coin Types, Philia 2, 2016, 20–27.

Müseler 2016

W. Müseler, Lykische Münzen in europäischen Privatsammlungen, Gephyra Monographien 4, Istanbul 2016.