Cilt 3 (2017)

 

İçindekiler

Mustafa ADAK – Musa KADIOĞLU
Die Steinbrüche von Teos und «Marmor Luculleum»
                                                                                        Teos Mermer Ocakları ve Lucullus Mermeri


1

Mustafa ADAK – Hüseyin Sami ÖZTÜRK
Eine neue ῥοδισμός-Inschrift aus dem Hinterland von Nikaia
                                                                        Nikaia Egemenlik Alanından Yeni Bir ῥοδισμός Yazıtı44

Mustafa ADAK
Weitere epigraphische Denkmäler im Museum von Adapazarı
                                                                        Adapazarı Müzesi’ne Yeni Gelen Yazıtlı Eserler49

Peter HERZ
Gedanken zur Karriere des Timesitheus
                                                                                                          Timesitheus’un Karriyeri Hakkında Düşünceler69

Vera HOFMANN
Hadrian und die Finanzierung von Siegerstatuen für Trompeter und Herolde bei den ephesischen Olympia (SEG 56, 1359, ZZ. 40–43)
Hadrianus ve Ephesos Olympia Oyunlarını Kazanan Trompetçi ve Tellalların Heykellerinin Finansmanı (SEG 56, 1359, str. 40–43)

79

Koray KONUK
A new Coin from Pinara
Pinara’nın Yeni Sikke Tipi97

Dinçer S. LENGER
A Phantom City in the Troad: Aioleion and its Coinage
Troas’da Bir Hayalet Kent: Aioleion ve Sikke Darbı99

Pantelis NIGDELIS – Elias SVERKOS
Eine neue lateinische Grabinschrift aus Krestonia (Makedonien) und die gens der Epidii
Krestonia’dan (Makedonia) Yeni Bir Latince Mezar Yazıtı ve Epidii Soyu107


Paweł NOWAKOWSKI
St. John the Forerunner in Amisus: A Note on a Christian Epitaph
Amisos’ta Müjdeci Aziz Yuhanna. Bir Hıristiyan Mezar Yazıtı Üzerine Not
148

Mehmet OKTAN
Dedications to Zeus Drymon from Lyrboton Kome
Lyrboton Kome’den Zeus Drymon’a Adaklar


154

Tolga ÖZHAN – Ömer Can YILDIRIM
Funerary Inscriptions from Çanakkale Archaeological Museum
Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ndem Mezar Yazıtları
161

Diether SCHÜRR
Zum lykischen Rautenzeichen  
Likçe ◊ İşareti Hakkında
167

Diether SCHÜRR
Vom Wind *Idyris, den Flüssen Idyros und Endyrenos und dem Lykier Ñturiga
*Idyris Rüzgarı, Idyros ve Endyrenos Nehirleri ve Likyalı Ñturiga
172

Burak TAKMER – Ferit BAZ
The Gravestone of C. Iulius, optio of the Legio XII Fulminata
Legio XII Fulminata’da optio olarak Askerlik Yapmış Olan C. Iulius’un Mezartaşı
176

Peter THONEMANN
Three Notes on Lydian Saittai
Lydia Kenti Saittai Üzerine Üç Not
188