Antik Konane Kentinden Yeni Yazıtlar

Asuman COŞKUN ABUAGLA   142–145

 

Öz: Bu makalede 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilmiş Isparta Arkeolojik Yüzey Araştırması (IAS) sıra­sında bulunmuş üç adet mezar taşı tanıtılmaktadır. Yazıtların çevirisi şöyledir:

1. «Dionysios (bu mezar taşını) karısı Thallouse’nin hatırası için (yaptırdı).»

2. «Attalos ve Apollonios (bu mezar taşını) Dionysios’un hatırası için (yaptırdılar).»

3. «Emekli asker Artemon’un oğlu Aurelius Konon bu mezar taşını Konon’un oğlu Hermogenes’in kızı annesi Aurelia Aphphia için ve Valerius’un oğlu Eutykhes’in kızı karısı Aurelia Eutykhia için ve Valerius’un oğlu kayınpederi Aurelius Eutykhes’in hatırası için ve hayattayken kendisi için diktirdi.»

Anahtar Kelimeler: Pisidia; Konane; Kızılcık; Mezar yazıtları; Steller.

 

Kaynakça

Cau 2005

N. Cau, Onomastici Licia, Studi Ellenistici 14, 2005 345–375.

Hürmüzlü 2010a

B. Hürmüzlü, Kuzeybatı Pisidia’da Bir Kent: Konane (Conana), Türk Eski­çağ Bilimleri Enstitüsü 30, Istanbul 2010, 29–31.

Hürmüzlü 2010b

B. Hürmüzlü, Isparta Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2009 Konane An­tik Kenti ve Çevresi, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 8, Antalya 2010, 124–126.

Hürmüzlü 2011

B. Hürmüzlü, Isparta Arkeolojik Surveyi 2009 Yılı Çalışmaları: Konane (Conana), 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, İstanbul 2010, 163–172.

Iversen 2012

P. A. Iversen, Inscriptions from Pisidian Konane and the Surrounding Area, Epi­graphica Anatolica 45, 2012, 103–152.

LGPN V.2

J.-S. Balzat – R. W. V. Catling – É. Chiricat – F. Marchand (edd.), A Lexicon of Greek Personal Names, vol. V, B. Coastal Asia Minor: Caria to Cilicia, Oxford 2014.

MAMA IV

W. H. Buckler – W. M. Calder – W. K. C. Guthrie, Monumenta Asiae Minoris antiqua IV: Monuments and Documents from Eastern Asia and Western Galatia, Manchester 1933.

MAMA VI

W. H. Buckler – W. M. Calder (edd.), Monumenta Asiae Minoris Antiqua VI: Monuments and Documents from Phrygia and Caria, Manchester 1939.

MAMA VIII

W.M. Calder – J. Maxwell (edd.), Monumenta Asiae Minoris Antiqua VIII: Mo­nu­ments from Lycaonia, the Pisido-Phrygian Borderland, Aphrodisias, Man­chester 1962.

MAMA IX

B. Levick – S. Mitchell – J. Potter – M. Waelkens (edd.), Monumenta Asiae Mi­noris Antiqua IX: Monuments from the Aezanitis, London 1988.

TAM III.1

R. Heberdey (ed.), Tituli Asiae Minoris III: Tituli Pisidiae linguis Graeca et Latina conscripti, 1. Tituli Termessi et agri Termessensis, Vienna 1941.

Zgusta, Personennamen

L. Zgusta, Kleinasiatische Personnamen, Prague 1964.