Prosopografik ve Onomastik Notlar IV

Thomas CORSTEN    136–141

 

Öz: Yazar makalesinde Anadolu’dan yayımlanmış bazı yazıtlar için prosografik ve onamastik açıdan dü­zelt­me önerilerini sunmaktadır. 1) Kibyra’da bulunmuş bir mezar yazıtında şimdiye kadar belge­len­memiş olan bir bayan adı önerilmektedir: Καπετώλει(ο)ν. 2) Günümüzde İzmir Müzesi’nde bulu­nan bir başka mezar yazıtında geçen Δέρᾳ ifadesi, kayınbirader anlamına gelen δαήρ’in δέρα şek­linde akuzatif formu (-i hali) olarak yorumlanmaktadır. 3) Yine Halikarnassos’ta bulunmuş bir me­zar yazıtı şimdiye kadar bilinmeyen Κονοῦς (tamlayan hali Κονοῦδος) şahıs adını belge­lemek­tedir. Aynı yazıtta yazıtın ilk editörleri tarafından χαῖρε ἄ(λυπε?) şeklinde yorumlanan ifadenin ise Χαιρέας şahıs adının genetif (tamlayan hali) formu olması gerektiği ortaya konmaktadır.

Yazar düzeltmelerine aynı kentten iki yazıt üzerine yorumlarıyla devam etmektedir. 4) Bunlardan ilkin­de Αὐρήλιος için yazıtın ilk editörleri tarafından Αὐρ. şeklinde verilen kısaltma yazarın yeni oku­­ma­sıyla Aὐ. şeklinde düzeltilmiş, ayrıca ἀναπαλλοτρίωτος ifadesi için Ksanthos’tan bir yazıta gön­der­mede bulu­nul­muştur. 5) İkinci yazıtın iki yerinde ilk editörleri tarafından omikron ile verilen deşif­ras­yon fotoğraflardan da açıkça görüldüğü şekilde omega ile düzeltilmiş ve bu düzeltme ya­zı­tın farklı bir şekilde, yani Tryphon ve çocuklarının adak yazıtı olarak anlaşılması gerektiğini gös­ter­­miştir. 6) Yazar makalesindeki son düzeltmede yine Halikarnassos’tan bir başka adak yazıtını ele al­mış ve bunun için yazıtın ilk editörlerinden farklı bir okumayla yeni bir tamamlama önerisi ge­tir­miştir. Buna göre burada iki beyefendi, bunlardan birinin hanımı ve bunların birkaç çocuğu tara­fın­dan Zeus’a bir adak yazıtı söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Kibyra; Izmir Müzesi; Halikarnassos; Şahıs isimleri; Düzeltme önerileri.

 

Kaynakça

Brixhe, Essai

Cl. Brixhe, Essai sur le grec anatolien au début de notre ère, Nancy 21984.

LGPN

P. M. Fraser, E. Matthews et al. (Hgg.), A Lexicon of Greek Personal Names, Oxford 1987 ff.

Malay, Inscriptions

H. Malay, Greek and Latin Inscriptions in the Manisa Museum, Wien 1994 (ETAM 19).

Onomatologos

R. W. V. Catling, F. Marchand (Hgg.), Onomatologos. Studies in Greek Personal Names presented to Elaine Matthews, Oxford 2010.