P. Fu(…) Pontianus Bir Kez Daha


Danuta OKOŃ   129–135

 

Öz: The İ.S. 217–218 yılında Moesia Inferior eyaletinde darp edilmiş sikkelerde eyalet valisi P. Fu(...) Pon­tia­nus be­­lirtilmiştir. Bu şahısın kim ve hangi soyun mensubu olduğu 115 yıldır tartışma konusu ol­muş­tur. Söz ko­nusu vali P. Furius Pontianus, Pontius Furius Pontianus, Pontius Fuscus Pontianus, C. Pontius Pon­tia­nus Fuficius Maximus gibi kişilerle özleştirilmiştir. Okoń makalesinde Roma ono­mastik gelenek­lerini dik­­kate alarak Fu(...) kısaltmasının daha önce önerildiği gibi bir cognomen ola­mayacağına dikkat çek­mek­tedir. Yazar bu kısaltmanın valinin soy ismine ait olması gerektiğin­den yo­la çıkarak söz konusu Moe­sia Inferior eyaleti valisinin C. Pontius Pontianus Fuficius Maxi­mus ol­ma­sı gerektiğini savun­mak­ta­­dır. Söz konusu senatör 224–225 yılında Pontos ve Bithynia eya­let­leri­nin valililiği yapmıştır. Valinin adı 2007 yılında yayımlanmış bir kurşun ağırlığın üze­rin­de yer al­mak­ta­dır. Makalede bu valinin aile bağ­­ları hakkında bazı tahminler sunulmaktadır. C. Pon­tius Pon­tia­nus Fuficius Maximus’un ya anne ya da baba tarafından İ.S. 147 yılı consulu Q. Fuficius Cornu­tus’un torunu olabileceği önerilmektedir. 218 ile 222 yılları arasında Pannonia Inferior valiliğine ge­tirilen Tib. Pontius Pontianus’un ise taşıdıkları or­tak isimlerden dolayı Fuficius’un kardeşi veya yeğeni olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Prosopografya; P. Fu– Pontianus; Moesia Inferior; Pontus et Bithynia; Soy­ağcı.

 

Kaynakça

AMNG I/1

B. Pick, Die antiken Münzen Nord-Griechenlands, Bd. 1: Dacien und Moe­sien, 1. Halbband, Berlin 1898.

Babelon, Coll. Wadd.

E. Babelon, Inventaire sommaire de la collection Waddington, Paris 1898.

Barbieri, Albo senatorio

G. Barbieri, L’albo senatorio da Settimio Severo a Carino (193–285), Rome 1952.

Boteva 1996

D. Boteva, On the cursus honorum of P. Fu... Pontianus (PIR² F 496), Pro­vincial Governor of Lower Moesia, ZPE 110, 1996, 248–252.

Fülep, Intercisa I

L. Barkóczi – F. Fülep – M. Radnoti-Alföldi et al. (ed.), Intercisa I (Duna­pen­tele-Sztálinváros). Geschichte der Stadt in der Römerzeit, Buda­pest 1954 (Archae­ologia Hungarica 33).

Haensch – Weiß 2007

R. Haensch – P. Weiß, „Statthaltergewichte“ aus Pontus et Bithynia. Neue Exem­plare und neue Erkenntnisse, Chiron 37, 2007, 183218.

Nagy 1963

T. Nagy, Beitrag zur Frage der Statthalter Unterpannoniens zur Zeit des Sep­­ti­mius Severus (ung. mit deutsch. Zus.), Budapest Regisegei 20, 1963, 23–45.

Nonnis 1995/1996

D. Nonnis, Un patrono dei dendrofori di Lauinium. Onori e munificenza in un dossier epigrafico di età severiana, RPAA 68, 1995/1996, 235262.

Okoń, Imperatores Severi

D. Okoń, Imperatores Severi et Senatores. The History of the Imperial Per­sonnel Policy, Szczecin 2013.

Parović-Pešikan 1983

M. Parović-Pešikan, Novi epigrafski prilozi iz Ulpijane, Živa Antika 33, 1983, 4760.

Raepsaet-Charlier, FOS I/II

M.-Th. Raepsaet-Charlier, Prosopographie des femmes de l’ordre sénatorial (Ier–IIe siècles), vols. I–II, Leuven 1987.

Schumacher, Priesterkollegien

L. Schumacher, Prosopographische Untersuchungen zur Besetzung der vier ho­hen römischen Priesterkollegien im Zeitalter der Antonine und der Severer (96–235 n. Chr.), Mainz 1973.

Thomasson, Laterculi

B. E. Thomasson, Laterculi praesidum, Lund–Arlöv 1972–1990.