Cilt 1 (2015)

 

İçindekiler

Altay COŞKUN
Vier Gesandte des Königs Deiotaros in Rom (45 v. Chr.)
Kral Deiotaros’un Roma’da Dört Elçisi (İ.Ö. 45)

1

Søren Lund SØRENSEN
A Re-examination of the Imperial Oath from Vezirköprü
Vezirköprü İmparator Yemini’nin Tekrar Gözden Geçirilmesi 

14

Marco VITALE
Imperial Phrygia: A “Procuratorial Province” Governed by liberti Augusti?
Phrygia İmparator Azatlıları Tarafından Yönetilen bir Procurator Eyaleti miydi?

33

Özden ÜRKMEZ – Mustafa ADAK
Hellenistische Grabstelen aus der Ostnekropole von Kyme
Kyme Doğu Nekropolü᾿nden Hellenistik Steller

46

Jean-Yves STRASSER
Inscriptions agonistiques de Rhodes
Rhodos’tan Agonistik Yazıtlar

57

Mustafa ADAK
Zwei Weihungen aus Klazomenai
Klazomenai’dan İki Adak Yazıtı

77

Peter THONEMANN
Inscriptions from Hadrianopolis, Tieion, Iulia Gordos and Toriaion
 
Hadrianopolis, Tieion, Iulia Gordos ve Toriaion’dan Yazıtlar

82

Mustafa ADAK – Ebru N. AKDOĞU ARCA – Mehmet OKTAN
Neue Inschriften aus Side
Side’den Yeni Yazıtlar

89

Filiz DÖNMEZ-ÖZTÜRK – Hüseyin ÖZTÜRK
Neue Inschriften aus Göynük und Mudurnu II
Göynük ve Mudurnu’dan Yeni yazıtlar II

123

Danuta OKOŃ
P. Fu(.) Pontianus, once again
P. Fu(…) Pontianus Bir Kez Daha

129

Thomas CORSTEN
Prosopographische und onomastische Notizen IV
Prosopografik ve Onomastik Notlar IV

136

Asuman COŞKUN ABUAGLA
New Inscriptions from Pisidian Conane
Antik Konane Kentinden Yeni Yazıtlar

142

Nuray GÖKALP ÖZDİL
A new Honorary Decree from Nysa ad Maeandrum
Nysa ad Maeandrum’dan Yeni Bir Onurlandırma Yazıtı

146

Diether SCHÜRR
Beobachtungen an den Grabpfeilern von Isinda
Isinda Dikme Mezarları Üzerine Bazı Gözlemler

153

Hüseyin UZUNOĞLU
Das Verkehrsnetz von Nord-Ionien (Teos – Lebedos – Klazomenai) anhand alter und neuer Meilensteine
Yeni ve Eski Miltaşları Işığında Kuzey Ionia (Teos-Lebedos-Klazomenai) Ulaşım Ağı

166

Kitap Eleştirileri


Riet VAN BREMEN – Jan-Mathieu CARBON
Patrice Brun et al. (edd.), Euploia: la Lycie et la Carie antiques. Dynamiques des territoires, échanges et identités

178

Konrad STAUNER
Roger S. Bagnall, Eine Wüstenstadt. Leben und Kultur in einer ägyptischen Oase im 4. Jahrhundert n. Chr.