Cilt 1

 

İçindekiler

Altay COŞKUN
Vier Gesandte des Königs Deiotaros in Rom (45 v. Chr.)
                                                                                                                         Kral Deiotaros’un Roma’da Dört Elçisi (İ.Ö. 45)


1

Søren Lund SØRENSEN
A Re-examination of the Imperial Oath from Vezirköprü 
                                                                                                                      Vezirköprü İmparator Yemini’nin Tekrar Gözden Geçirilmesi 


14

Marco VITALE
Imperial Phrygia: A “Procuratorial Province” Governed by liberti Augusti?
                                                                                               Phrygia İmparator Azatlıları Tarafından Yönetilen bir Procurator Eyaleti miydi?


33

Özden ÜRKMEZ – Mustafa ADAK
Hellenistische Grabstelen aus der Ostnekropole von Kyme
                                                                                                                   Kyme Doğu Nekropolü᾿nden Hellenistik Steller


46

Jean-Yves STRASSER
Inscriptions agonistiques de Rhodes
                                                                                                                                                 Rhodos’tan Agonistik Yazıtlar


57

Mustafa ADAK
Zwei Weihungen aus Klazomenai
                                                                                                                                                      Klazomenai’dan İki Adak Yazıtı


77

Peter THONEMANN
Inscriptions from Hadrianopolis, Tieion, Iulia Gordos and Toriaion
                                                                                                        Hadrianopolis, Tieion, Iulia Gordos ve Toriaion’dan Yazıtlar


82

Mustafa ADAK – Ebru N. AKDOĞU ARCA – Mehmet OKTAN
Neue Inschriften aus Side
                                                                                                                                                                                Side’den Yeni Yazıtlar


89

Filiz DÖNMEZ-ÖZTÜRK – Hüseyin ÖZTÜRK
Neue Inschriften aus Göynük und Mudurnu II
                                                                                                                                               Göynük ve Mudurnu’dan Yeni yazıtlar II


123

Danuta OKOŃ
P. Fu(.) Pontianus, once again
                                                                                                                                                                      P. Fu(…) Pontianus Bir Kez Daha


129

Thomas CORSTEN
Prosopographische und onomastische Notizen IV
                                                                                                                                           Prosopografik ve Onomastik Notlar IV


136

Asuman COŞKUN ABUAGLA
New Inscriptions from Pisidian Conane
                                                                                                                                                        Antik Konane Kentinden Yeni Yazıtlar


142

Nuray GÖKALP ÖZDİL
A new Honorary Decree from Nysa ad Maeandrum
                                                                                                                                  Nysa ad Maeandrum’dan Yeni Bir Onurlandırma Yazıtı


146

Diether SCHÜRR
Beobachtungen an den Grabpfeilern von Isinda
                                                                                                                                       Isinda Dikme Mezarları Üzerine Bazı Gözlemler


153

Hüseyin UZUNOĞLU
Das Verkehrsnetz von Nord-Ionien (Teos – Lebedos – Klazomenai) anhand alter und neuer Meilensteine
                                                   Yeni ve Eski Miltaşları Işığında Kuzey Ionia (Teos-Lebedos-Klazomenai) Ulaşım Ağı


166

Kitap Eleştirileri

Riet VAN BREMEN – Jan-Mathieu CARBON
Patrice Brun et al. (edd.), Euploia: la Lycie et la Carie antiques. Dynamiques des territoires, échanges et identités


178

Konrad STAUNER
Roger S. Bagnall, Eine Wüstenstadt. Leben und Kultur in einer ägyptischen Oase im 4. Jahrhundert n. Chr.