Tavium’dan Yeni Yazıtlar: Büyüknefes Koleksiyonu

Christian WALLNER   138–148

Doi: 10.36991/PHILIA.201913 

 

 

Öz: Yozgat Müzesi’nin denetiminde 2018 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yürütülen yüzey araştırmalarında üzerilerinde yazıt taşıyan çok sayıda anıt bulunmuştur. Bu araştırmaların bir kısmı antik Tavium kentinin hemen yakınındaki Büyüknefes köyünde gerçekleştirilmiştir. Müze burada hepsi köyün içinde veya civarında bulunmuş taş eserlerin toplandığı bir açık hava sergisi oluşturmuştur. Makalede yayımsız on bir adet yazıtlı anıt tanıtılmakta ve analiz edilmektedir. Buluntuların büyük bir kısmını İS 5. veya 6. yüzyıllara tarihlenen ve neredeyse tamamı aynı ikonografik özelliklere ve aynı yazıt formulasyonuna sahip mezar taşları oluşturmaktadır. Makalede tanıtılan yeni mezar yazıtları özellikle Bizans Dönemi’nde Tavium kenti ve Galatia bölgesi hakkındaki bilgilerin artmasına yardımcı olmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Yozgat Müzesi, Büyüknefes, Tavium, Galatia, Mezar yazıtları, Bizans epigrafisi.

 

Kaynakça

Guarducci 1978 M. Guarducci, Epigrafia greca, vol. IV: Epigrafi sacre pagane e cristiane, Roma 1978.

Hübner 2005 S. Hübner, Der Klerus in der Gesellschaft des spätantiken Kleinasiens, Stuttgart 2005 (Altertumswissenschaftliches Kolloquium, Bd. 15).

I.Ankara I St. Mitchell – D. French, The Greek and Latin Inscriptions of Ankara (Ancyra). Vol. I: From Augustus to the end of the third century AD, München 2012 (Vestigia, Bd. 62).

I.Ankara II St. Mitchell – D. French, The Greek and Latin Inscriptions of Ankara (Ancyra). Vol. II: Late Roman, Byzantine and other Texts, München 2019 (Vestigia, Bd. 72).

I.Tyana I D. Berges – J. Nollé, Tyana. Archäologisch-historische Untersuchungen zum südwestlichen Kappadokien, Teil I, Bonn 2000 (IK 55,1).

I.Yozgat Ch. Wallner, Die Inschriften des Museums in Yozgat, Wien 2011 (Tyche, Sonderband 6).

Kajanto 1963 I. Kajanto, Onomastic Studies in the Early Christian Inscriptions of Rome and Carthage, Helsinki-Helsingfors 1963 (Acta Instituti Romani Finlandiae, vol. II,1).

Kaufmann 1913 C. M. Kaufmann, Handbuch der christlichen Archäologie, Paderborn 21913.

Marek – Adak 2016 Ch. Marek – M. Adak, Epigraphische Forschungen in Bithynien, Paphlagonien, Galatien und Pontos, Istanbul 2016 (Philia, suppl. 2).

Mitchell 1977 St. Mitchell, Inscriptions of Ancyra, AS 27, 1977, 63–103.

Mitchell 2017 St. Mitchell, The Christian Epigraphy of Asia Minor in Late Antiquity, in: K. Bolle – C. Machado – Ch. Witschel (eds.), The Epigraphic Cultures of Late Antiquity, Stuttgart 2017 (HABES, Bd. 60), 271–286.

Morss 2003 Ch. Morss, Byzantine Letters in Stone, Byzantion 73, 2003, 488–509.

Scheibelreiter 2006 V. Scheibelreiter, Stifterinschriften auf Mosaiken Westkleinasiens, Wien 2006 (Tyche, Supplementband 5).

Spickermann 2018 W. Spickermann, Die kirchliche Organisation des spätantiken Pilgerwesens, in: D. Ariantzi – I. Eichner (eds.), Für Seelenheil und Lebensglück. Das byzantinische Pilgerwesen und seine Wurzeln, Mainz 2018 (Byzanz zwischen Orient und Okzident, Bd. 10), 211–220.

Stork 1997 H.-W. Stork, s.v. Kreuz, VI.: Kunst, Ikonographie und Symbolik, in: LThK 6, 31997, 448–450.

Strobel – Gerber 2000 K. Strobel – Ch. Gerber, TAVIUM (Büyüknefes, Provinz Yozgat) – Ein regionales Zentrum Anatoliens. Bericht über den Stand der Forschungen nach den ersten drei Kampagnen (1997–1999), MDAI(I) 50, 2000, 215–265.

Testini 1980 P. Testini, Archeologia cristiana. Nozioni generali dalle origini alla fine del sec. VI, Bari 21980.

Wallner 2015 Ch. Wallner, Die Inschriften des Museums in Yozgat – Addenda, Tyche 30, 2015, 173–191.