Parsibey’den (Kuzeydoğu Phrygia) Potamos’a Yeni Bir Adak

Hale GÜNEY   59–62

Doi: 10.36991/PHILIA.201906 

 

Öz: Makale, bugün Eskişehir iline bağlı Beylikova ilçesindeki Parsibey köyünde 2018 yılı epigrafik yüzey araştırmasında tespit edilen, nehir tanrısı Potamos’a adanmış yeni bir adak yazıtını tanıtmaktadır. Parsibey köyünde daha önce bulunan yazıt gibi mermer sütuna kazınmış olan bu ikinci örnek, Potamos kutsal alanının bu köyün yakınında bir yerde olması gerektiği konusundaki görüşleri destekleyerek, Potamos’un bölgede bilinen kültüne ilişkin yeni bir katkıda bulunmaktadır. Potamos’un Parsibey kutsal alanının yanından akan Tembris (Porsuk Çayı) ile özdeş olduğu kabul görmektedir. İstanbul ve İznik müzelerinde korunan iki adet adak stelinde Tembris/Potamos yaşlı ve sakallı bir erkek olarak betimlenmiştir. Yeni yazıtın çevrisi şöyledir: «Phoiniks, oğlu Hermes ve ailesi adına Potamos’a adadı».

Anahtar Sözcükler: Adak yazıtı, Nehir tanrısı Potamos, Tembris, Kuzeydoğu Phrygia, Beylikova.

 

Kaynakça

Adak 2019 M. Adak, Eine Weihung an Potamos mit der Darstellung des Flußgottes Tembris, Journal of Epigraphic Studies 2, 2019, 63–76.

Güney 2016 H. Güney, New Inscriptions from the Choria Considiana I: Çalçak Roman Necropolis, Anatolian Studies 66, 2016, 125–139.

Güney 2018a H. Güney, New Inscriptions from Northeast Phrygia: The Cult of Hosios and Dikaios, Gephyra 15, 101–117.

Güney 2018b H. Güney, New Epigraphic Documents from Northeast Phrygia, Philia 4, 55–66.

Güney 2018c H. Güney, Ancient Quarries and Stonemasonry in Northern Choria Considiana, in: K. Marasovic – D. Matetic Poljak (eds.), ASMOSIA XI, Interdisciplinary Studies on Ancient Stone, Proceedings of the XI International Conference of ASMOSIA (18–22 May 2015), Split 2018, 621–631.

LGPN VB J.-S. Balzat – R. W. V. Catling – É. Chiricat – F. Marchand, A Lexicon of Greek Personal Names VB: Coastal Asia Minor: Caria to Cilicia, Oxford 2014.

LGPN VC J.-S. Balzat – R. W. V. Catling – É. Chiricat – T. Corsten (eds.), A Lexicon of Greek Personal Names VC: Inland Asia Minor, Oxford 2018.

Macpherson 1958 I. W. Macpherson, New Evidence for the Historical Geography of Galatia, PhD thesis, Cambridge 1958.

RECAM II S. Mitchell (ed.), Regional Epigraphic Catalogues of Asia Minor, Vol. II: The Inscriptions of North Galatia. The Ankara District (British Institute at Ankara Monograph Series), Oxford 1982.

Robert 1955 L. Robert, Hellenica. Recueil d’épigraphie, de numismatique et d’antiquité grecques X, Paris 1955.