Nikomedeia Kenti’nin Agoranomos’ları

Mustafa Adak    20–33

Doi: 10.36991/PHILIA.201902 

 

Öz: Makalenin ilk bölümünde, ilk edisyonunda hatalarla yayımlanan Nikomedeia’dan yeni bir «vali ağır­lığı» («Statthaltergewicht») için düzeltmeler yapılmaktadır. Söz konusu yeni ağırlık, Philippus Araps’ın hükümranlığının beşinci yılına tarihlenmekte, imparator ve oğlunun yanı sıra vali L. Egnatius Victor Lollianus, curator rei publicae Titius Marcus Caecidius Aquila Cornelianus ve ağırlıkta aynı zamanda Βειθυνιάρχης olarak da gözüken kent agoranomos’u M. Ulpius Pius Demetrianus’u zikr­etmektedir. Yazar ikinci bölümde, agoranomos’ların ağırlıklar üzerinde kendileri hakkında verdikleri ek bilgiler (Bithyniarkhes, homonoiarkhes, imparator kültü rahibi, gymnasiarkhes, panegyriarkhes, palaio­stra­tio­tes/ve­te­­­ranus) ışığında kent agoranomos’larının atanmasında İS 3. yüzyılın ortalarında yapısal değişimler olup olmadığını sorgulamaktadır. Eşraf tabakanın genç üyeleri bu memuriyeti üstlenmekten kaçınmış gözükmektedirler. Üçüncü bölüm, hatalı bir kopyayla aktarılan ve bir phylarkhes onur­lan­dırmasını içeren TAM IV 42’yi yeniden değerlendirmektedir. Yazıtta adı geçen consul düzeyinde vali ile protos arkhon’un aynı kişi olduklarına dair yaygın görüş reddedil­mektedir.  Phylarkhos’lar kentin adı bilinmeyen bu en üst memurunu, onun sosyal statüsünü vurgulamak için agoranomia da dahil üstlendiği diğer makamlarla birlikte kayda geçirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Pazar yeri ağırlıkları, Agoranomos, Bithyniarkhes, Kent memuriyetleri¸ TAM IV 42.

 

Kaynakça

Adak 2017 M. Adak, Weitere epigraphische Denkmäler im Museum von Adapazarı, Philia 3, 2017, 49–68.

Adak 2018 M. Adak, Roma Dönemi’nde Sakarya, in: M. Y. Ertaş – M. B. Aydın – A. Bilgin (Hgg.), Geçmişten Günümüze Sakarya. Tarih, Kültür, Toplum. Uluslararası Sakarya Sempozyumu 23–25 Kasım 2017, Adapazarı 2018, 15–26.

Adak – Stauner 2006 M. Adak – K. Stauner, Zur Stellung von Armeeangehörigen in ihren Heimatstädten.  Der Fall M. Aur. Antoninus aus Prusias ad Hypium, Gephyra 3, 2006, 141–178.

Adak – Stauner 2013 M. Adak – K. Stauner, Eine Honoratiorenfamilie aus Nikomedia, Gephyra 10, 2013, 143–151.

Bekker-Nielsen 2007 T. Bekker-Nielsen, The One That Got Away: A Reassessment of the Agoranomos Inscription from Chersonesos, in: V. Gabrielson – J. Lund (Hgg.), The Black Sea in Antiquity, Aarhus 2007, 123–131.

Bekker-Nielsen 2008 T. Bekker-Nielsen, Urban life and local politics in Roman Bithynia: the small world of Dion Chrysostomos, Aarhus 2008.

Bosch 1935 C. Bosch, Die kleinasiatischen Münzen der römischen Kaiserzeit. Teil II: Einzeluntersuchungen, Bd. 1: Bithynien, 1. Hälfte, Stuttgart 1935.

Dobson 1978 B. Dobson, Die Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen und Persönlichkeiten eines römischen Offiziersranges, Bonn 1978.

Dönmez et al. 2008a F. Dönmez-Öztürk – R. Haensch – H.S. Öztürk – P. Weiß, Aus dem Pera Museum (Istanbul): Weitere Gewichte mit Nennung von Statthaltern von Pontus et Bithynia, Chiron 38, 2008, 243–259.

Dönmez et al. 2008b F. Dönmez-Öztürk – R. Haensch – H.S. Öztürk – P. Weiß, Aus dem Halûk Perk Museum (Istanbul): Ein weiteres Gewicht mit Nennung eines Statthalters von Pontus et Bithynia, Chiron 38, 2008, 261–265.

Fernoux 2004 H.-L. Fernoux, Notables et élites des cités de Bithynie aux époques hellénistique et romaine (IIIe siècle av. J.-C.–IIIe siècle ap. J.-C.). Essai d’histoire sociale, Lyon 2004.

Franke – Nollé 1997 P. R. Franke – M. K. Nollé, Die Homonoia-Münzen Kleinasiens und der thrakischen Randgebiete, Saarbrücken 1997.

Haensch 2006 R. Haensch, L. Egnatius Victor Lollianus: la rhétorique, la religion et le pouvoi, in : B. Klein – X. Loriot – A. Vigourt (Hgg.), Pouvoir et religion dans le monde romain en hommage à Jean-Pierre Martin, Paris 2006, 289–302.

Haensch – Weiß 2005 R. Haensch – P. Weiß, Gewichte mit Nennung von Statthaltern von Pontus et Bithynia, Chiron 35, 2005, 443–498.

Haensch – Weiß 2007 R. Haensch – P. Weiß, Statthaltergewichte aus Pontus et Bithynia. Neue Exemplare und neue Erkenntnisse, Chiron 37, 2007, 183–218.

Haensch – Weiß 2014 R. Haensch – P. Weiß, Weitere Statthaltergewichte von Nikomedeia. Neue Ergebnisse zur Stadt- und Reichsgeschichte, Chiron 44, 2014, 513–549.

Kunnert 2012 U. Kunnert, Bürger unter sich. Phylen in den Städten des kaiserzeitlichen Ostens, Basel 2012.

Legrand 1893 Ph.-E. Legrand, Inscriptions de Mysie et de Bithynie, BCH 17, 1893, 534–556.

Liebenam 1900 W. Liebenam, Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche, Leipzig 1900.

Marek 2002 C. Marek, Die Phylen von Klaudiupolis, die Geschichte der Stadt und die Topographie Ostbithyniens, Museum Helveticum 59, 2002, 31–50.

Marek 2003 C. Marek, Pontus et Bithynia. Die römischen Provinzen im Norden Kleinasiens, Mainz 2003.

Mordtmann 1887 J. H. Mordtmann, Inschriften aus Bithynien, Athen. Mitt. 12, 1887, 168–183.

Öztürk 2018  H. S. Öztürk, A New Date for L. Egnatius Victor Lollianus’ Governorship in the Province of Pontus et Bithynia, Acta Classica Mediterranea 1, 2018, 43–52.

Pflaum 1960/61 H.-G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain I–II, Paris 1960/61.

Quaß 1993 F. Quaß, Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens. Untersuchungen zur politischen und sozialen Entwicklung in hellenisti-scher und römischer Zeit, Stuttgart 1993.

Rahyab 2019 S. Rahyab, The Rise and Development of the Office of Agoranomos in Greco-Roman Egypt, New England Classical Journal 46/1, 2019, 37–61.

Salmeri 2000 G. Salmeri, Dio, Rome, and the Civic Life of Asia Minor, in: S. Swain (Hg.), Dio Chrysostom: Politics, Letters, and Philosophy, Oxford 2000, 53–303.

Salomies 1987 O. Salomies, Die römischen Vornamen: Studien zur römischen Namen­gebung, Helsinki 1987.

Schwarz 2001 H. Schwarz, Soll oder Haben? Die Finanzwirtschaft kleinasiatischer Städte in der Römischen Kaiserzeit am Beispiel von Bithynien, Lykien und Ephesos (29 v.Chr. – 284 n.Chr.), Bonn 2001.

Thériault 1996 G. Thériault, Le culte d’Homonoia dans les cités grecques, Lyon 1996.

Weiß 1994 P. Weiß, Kaiser und Statthalter auf griechischen Marktgewichten, in: R. Günther – S. Rebenich (Hgg.), E fontibus haurire. Beiträge zur römischen Geschichte und zu ihren Hilfswissenschaften, Paderborn 1994, 353–389.

Weiß 2005 P. Weiß, Von Perinth in die Dobrudscha, nach Bithynien und Westkleinasien. Regionale und überregionale Gestaltungsweisen bei den Marktgewichten in der Kaiserzeit, Chiron 35, 2005, 405–442.

Wesch-Klein 1998 G. Wesch-Klein, Soziale Aspekte des römischen Heerwesens in der Kaiserzeit, Stuttgart 1998.

Wörrle 1988 M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien: Studien zu einer agonistischen Stiftung aus Oinoanda, München 1988.