Hadrianopolis, Tieion, Iulia Gordos ve Toriaion’dan Yazıtlar

Peter THONEMANN 82–88  | İndir

Kaynak göster 

 

Öz: Makalede daha önce Ergün Laflı’nın Eva Christof ve de Hadrien Bru ile beraber yayınladığı sekiz adet yazıt tek­­­rar gözden geçirilerek yeni okuma ve tamamlama önerileri getirilmektedir. İlk beş ya­zıt Pafla­gon­­ya kenti Hadrianopolis’te ele geçmiştir. Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen yazıt no. 1 Jor­da­­nes’in mezar steli olarak tanımlanabilmiştir. Laflı ve Christof’un Artemis’e adak olarak tanıt­tık­ları 2 no.lu yazı­tın aslın­da Zeus Brontaios’a adı kayıp bir kişi ve oğlu Artemidoros tarafından su­nu­lan bir adak ol­du­ğu sap­tanmıştır. No. 3 hamile iken eceli gelen Markiane’nin mezar şiiridir. 20 ya­şında ha­­ya­ta gözle­rini yuman an­ne adayının mezar anıtını ebeveynleri Markos ve Barbylla yap­tır­mıştır. Ae­lia Dionysio­dora’ya ait 4 no.lu mezar şiiri Homeros’un İlyadası’nı taklit ederek hatalı hek­­samet­ron vezninde kaleme alın­mıştır. 5 no.lu mezar yazıtında emekli ordu mensubu Flavius Pon­tianus Pon­­ti­kos’un aile mezarında kendisine yakın ve olasılıkla köle kökenli dört kişiden oluşan bir aileye de­­fin hakkı sunduğu anlaşıl­mıştır. Gördes’te (Iulia Gordos) ele geçen yazıt no. 6 İmpa­ra­tor Ti­tus’un azatlıları tarafından besle­me­leri Prima için kaleme alınan bir onurlandırmadır. Ilgın’da bu­lu­nan 7 no.lu mezar yazıtında mezarın sa­hi­bi olarak Korakas oğlu Tas belirlenebilmiştir. Yine Il­gın’dan başka bir yazıtta Zeus Megistos’a adak sunan şahsın adı ilk yayında öne­rilen Tagos yerine Gaios olarak düzeltilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Paphlagonia; Lydia; Phrygia; Mezar yazıtları; Adaklar; Düzeltmeler.

 

Kaynakça

Anderson 1899

J. G. C. Anderson, Explorations in Galatia cis Halym, JHS 19, 1899, 34–134, 280–318.

Christof and Laflı 2013

E. Christof and E. Laflı, Neue Transkriptions- und Übersetzungs­vor­schlä­ge zu 43 Inschriften aus Hadrianopolis und seiner Chora in Paphlagonien, in: H. Bru and G. Labarre (eds.), L’Anatolie des peuples, des cités et des cul­tures, Besançon 2013, vol. II 127–70.

Curbera 2013

J. Curbera, Simple names in Ionia, in: R. Parker (ed.), Personal Names in An­cient Anatolia, Oxford 2013, 107–43.

Feissel, Macédoine

D. Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du IIIe au Vie siècle, Paris 1983 (BCH Supplément VIII).

Laflı and Bru 2013

E. Laflı and H. Bru, Inscriptions gréco-romaines d’Anatolie II, Dialogues d’histoire ancienne 39/2, 2013, 287–303.

Laflı and Christof, Hadria­nopolis

E. Laflı and E. Christof, Hadrianopolis I: Inschriften aus Paph­lagonia, Oxford 2012 (BAR International Series 2366).

LBW

P. Le Bas and W. H. Waddington, Inscriptions grecques et latines recueillies en Asie Mineure, 2 vols., Paris 1870.

Marek, Stadt

Chr. Marek, Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord-Galatia, Tübingen 1993 (Istanbuler Forschungen Band 39).

Merkelbach and Stauber, SGO

R. Merkelbach and J. Stauber, Steinepigramme aus dem griechischen Osten, 5 vols., Stuttgart and Leipzig 1998–2004.

Robert, Noms indigènes

L. Robert, Noms indigènes dans l’Asie Mineure gréco-romaine, Paris 1963.

Roueché, 2004

C. Roueché, Aphrodisias in Late Antiquity: The Late Roman and Byzantine Inscriptions, revised second edition, 2004, http://insaph. kcl.ac.uk/ala2004/.

Thonemann 2008

P. Thonemann, Cistophoric geography: Toriaion and Kormasa, Numismatic Chronicle 168, 2008, 43–60.

Thonemann 2011

P. Thonemann, Amphilochius of Iconium and Lycaonian Asceticism, JRS 101, 185–205.

Zgusta, Personennamen

L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prague 1964.