Kral Antiokhos’un Baitokaike Mektubunun Tarihi

Klaus HALLOF  138–164

Doi: 10.36991/PHILIA.202208 

Kaynak göster

 

Öz: Makale, Antiokhos’un Baitokaike dosyası (IGLS VII 4028) aracılığıyla halihazırda bilinmekte olan mektubunun muhtemelen Augustus Dönemi’ne ait başka bir kopyasının edisyonunu sunmaktadır. Sadece kraliyet mektubunu değil, aynı zamanda dosyanın ekinde yer almakla birlikte, yayımlı dosyada eksik bir mektubu da içeren parçalı bir şekilde korunmş yazıt, Otto Puchstein’den miras yoluyla Berlindeki “Antikensammlung der Staatlichen Museen”e getirilmiş ve şimdiye kadar yayımsız kalmıştır. Kralın mektubuyla ekindeki mektup Seleukos erasına göre 169 (ΘΞΡ) yılına tarihlenmektedir. Buna göre her iki mektup MÖ Şubat/Mart 143’te alınmıştır. Böylece kraliyet mektubunu göndericisi, mektubun tarihi ve bununla bağlantılı bir şekilde Baitokaike kutsal alanının inşa tarihine dair tartışmada daha önce dikkate alınmamış olan IV. Antiokhos Epiphanes Dionysos olarak tanımlanabilir

Anahtar Sözcükler: Baitokaike dosyası, Antikensammlung Berlin, Otto Puchstein, Seleukos erası, VI. Antiokhos Epiphanes Dionysos.

 

Kaynakça

Alaura 2009 S. Alaura, Der wissenschaftliche Nachlass Otto Puchsteins im Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts Berlin, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 51, 2009, 5‒35.
Aperghis 2004 G. G. Aperghis, The Seleucid royal economy, Cambridge 2004. 
Austin 1981 M. M. Austin, The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest, Cambridge 1981.
Baroni 1984 A. Baroni, I terreni e i privilegi del tempio di Zeus a Baitokaike (IGLS VII, 4028), Studi ellenistici I, 1984, 135‒167.
Bonnet 2015 C. Bonnet, Les enfants de Cadmos: le paysage religieux de la Phénicie hellénistique, Paris 2015.
Dabbour ‒ Tholbecq 2009 Y. Dabbour ‒ L. Tholbecq, Le sanctuaire de Baetocaecé (Hosn Suleiman, Jabal al-Saheliyé, Syrie): un état des lieux, Topoi 16/1, 2009, 207‒223.
Dignas 2002 B. Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2002.
Ehling 2002 K. Ehling, Untersuchungen zur Geschichte des späten Seleukidenreichs, Stuttgart 2008.
Ertel ‒ Freyberger 2009 C. Ertel ‒ K. S. Freyberger, Das Heiligtum in Baitokaike (Hössn Soleiman): Chronologie, Funktion und Bedeutung, Arch. Anz. 2009, 265‒292.
Feissel 1993 D. Feissel, Les privilèges de Baitokaiké: remarques sur le rescrit de Valérien et le colophon du dossier, Syria 70, 1993, 13‒26.
Grainger 1997 J. Grainger, A Seleukid Prosopography and Gazetteer, Leiden 1997 (Mnemosyne Suppl. 172).
Laum 1914 B. Laum, Stiftungen in der griechischen und römischen Antike. Ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte, Leipzig – Berlin 1914.
Lucas 1905 H. Lucas, Griechische und Lateinische Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien, Byzantinische Zeitschrift 14, 1905, 1‒74.
Rigsby 1980 K. J. Rigsby, Seleucid Notes, TAPA 110, 1980, 233‒254.
Rigsby 1996 K. J. Rigsby, Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World, Berkeley – Los Angeles – London 1996.
Virgilio 1985 B. Virgilio, I kátochoi del tempio di Zeus a Baitokaike, Parola del passato 40, 1985, 218‒222 (wiederabgedruckt in: «Studi Ellenistici» II, Pisa 1987, 193‒198; B. Virgilio, Epigrafia e Storiografia, Pisa 1988, 176‒181).
Welles 1934 C. B. Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven 1934.
Welles 1938 C. B. Welles, The Inscriptions, in: C. H. Kraeling (Hg.), Gerasa, City of the Decapolis, New Haven 1938, 355‒496.
Wilcken 1894 U. Wilcken, Ὑπομνηματισμοί, Philologus 53, 1894, 80‒126.
Yon ‒ Gatier 2009 J.-B. Yon ‒ P.-L. Gatier, Choix d’inscriptions grecques et latines de la Syrie, Beirut 2009.