Lykia-Pamphilia Valisi Tarius Titianus’un Dönemine ait Takina İnşaat Yazıtı IGR IV 881’de Severus Ailesi’nin Sıralaması Üzerine

Werner ECK  61–64

Doi: 10.36991/PHILIA.202207 

Kaynak göster

 

Öz: 19. yüzyılın başlarından beri bilinen ve bir hamam inşa edildiğini bildiren Takina’daki inşaat yazıtı incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır: İkinci satırda Caracalla’nın adından sonra kardeşi Geta’nın; yine silinmiş olan üçüncü satırdaysa Iulia Domna’nın adından sonra Caracalla’nın eşi Plautilla’nın adı gelmektedir. Böylece yapı yazıtında adı geçen C. Iulius Tarius Titianus’un valilik görevi kesin bir şekilde 202–205 yılları arasına tarihlenebilmektedir.

Anahtar Sözcükler: IGR IV 881, inşaat yazıtı, Septimius Severus ve ailesi, Pamphylia et Lycia, C. Iulius Tarius Titianus.

 

Kaynakça

Camodeca 1994 G. Camodeca, Un nuovo proconsole del tempo di Caracalla e i Gavii Tranquilli di Caiatia, Ostraka 3, 1994, 467–471.
Demougin 1996 S. Demougin, Proconsuls d’Asie sous Septime Sévère, les gouverneurs de la province de 200 à 211, Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 1996, 323–333. 
Eck 2012 W. Eck, Iulius Tarius Titianus als Statthalter von Syria Palaestina in der Herrschaftszeit Elagabals in Inschriften aus Caesarea Maritima und Hippos, Gephyra 9, 2012, 69–73.
Gökalp 2011 N. Gökalp, Iulius Tarius Titianus, proconsul of Lycia et Pamphylia, Gephyra 8, 2011, 125–128.