Nallıhan Çevresinden Yeni Yazıtlar: Sulpicii Ailesi

Fatma AVCU   116–121 | İndir

 

Öz: Makalede, Nallıhan’ın bazı köylerinden ele geçen ve bugün Nallıhan Ayhan Sümer Kültür Merkezi’nin bahçesinde korunmakta olan aynı aileye mensup kişilerin geçtiği dört adet mezar yazıtı incelenmektedir. Söz konusu bu yazıtlar Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından Nallıhan teritoryumunda yürütülen yüzey araştırması sırasında bulunmuştur. Yazıtlarda Sulpicius ailesi (nomen gentilicium) taşıyan kişilere yer verilirken, ne var ki aile arasındaki akrabalık ilişkileri tam olarak açıklık kazanmamaktadır. No. 1 Servius Sulpicius Pistos’un mezarı olup bu mezar eşi tarafından dikilmiştir. No. 2 Sulpicia Olympias’ın adını öğrenemediğimiz (n.n.) eşi için yaptırdığı mezar taşıdır. No. 3 ise Sulpicius Eutychion’un mezarıdır ancak yazıtın ilgili kısmı zarar gördüğü için bu mezarın kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Son olarak No. 4 ise kendisine yıldızların hareketlerini okuyup yorumlama yeteneğinin (μαντεία ἀστρικῆς) bahşedildiğini belirten Demosthenes adlı birinin annesi Olympias ve babası için yaptırdığı mezarı konu edinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sulpicii; Nallıhan; Iuliopolis; Mezar yazıtları.

 

Kaynakça

Anderson 1899

J. G. C. Anderson, Exploration in Galatiacis Halym, JHS 19, 1899, 34–134.

Arslan et al. 2011

M. Arslan – M. Metin – O. Cinemre – T. Çelik – Ü. Devecioğlu, Juliopolis Nekropolü 2009 Yılı Kurtarma Kazısı, 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Ankara 2011, 271–304.

Burkert 2003

W. Burkert, Greek Religion, Cambridge 2003.

Flower 2008

M. A. Flower, The Seer in Ancient Greece, Londra 2008.

French 1981

D. French, Roman Roads and Milestones of Asia Minor, Oxford 1981 (British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 3).

French 2003

D. French, Roman, Late and Byzantine Inscriptions of Ankara, Ankara 2003.

Gignac 1976

F. T. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods (I-II), Milano 1976.

Günel et al. 1992

T. Günel – E. Yurttagül – R. Yağcı, Çayırhan Gülşehri Nekropol Alanı Kurtarma Kazısı 1991, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1991 Yıllığı, Ankara 1992, 29–70.

Marek 2000

Chr. Marek, Der höchste, beste, grösste, allmächtige Gott, EA 32, 2000, 130–146.

RECAM 2

S. Mitchell – D. French – J. Greenhalgh, Regional Epigraphic Catalogues of Asia Minor II, The Ankara District, the Inscriptions of North Galatia, Oxford 1982 (British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 4).

Reinach 1906

T. Reinach, Inscriptions d’ Aphrodisias, REG 19, 1906, 79–150.